U bevindt zich op: Home > Wonen en ondernemen > Bouwen en wonen > Gezond en veilig wonen

Gezond en veilig wonen

Hieronder vindt u informatie over gezond en veilig wonen. Heeft u meer vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de afdeling bouw- en woningtoezicht. Dit kan telefonisch via: (0182) 38 92 00 of via de mail: bwt@schoonhoven.nl. U kunt ook kijken op de websites www.erkendeinstallateurs.nl en www.vrom.nl/woonikwelgezond.

  • Woon ik brandveilig?

    De Brandweer heeft samen met Stichting Consument en Veiligheid een test opgesteld. Aan de hand van een aantal spellen werkt u aan een checklist die u helpt om uw huis veiliger te maken. Ga naar www.woonikbrandveilig.nl.

  • Woon ik wel gezond?

    Aan de hand van deze lijst kunt u per ruimte nagaan of u wel gezond woont en tips om van uw woning een gezondere leefomgeving te maken. De informatie komt van het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Hier vindt u meer informatie over gezond en veilig wonen.Ā Daarnaast kunt u met behulp van de Asbestwegwijzer van VROM een indruk krijgen van plaatsen in en om de woning waar asbest te verwachten is.

  • Storingshandleiding gas en elektra

    Ruikt u gas, heeft u het vermoeden dat er een gaslek is? Of valt de stroom in uw huis geheel of gedeeltelijk uit? Controleer dan eerst wat de mogelijke oorzaak is. Kunt u de oorzaak niet vinden? Bel dan met 0800-9009, het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom. Uw melding komt direct terecht bij uw lokale netbeheerder, die dan meteen de juiste maatregelen neemt om uw probleem op te lossen. Het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom geldt uitsluitend voor meldingen van storingen in levering en transport van gas en/of elektriciteit tot en met de meteraansluiting.

Menu