U bevindt zich op: Home > Digitale dienstverlening > Omgevingsloket

Omgevingsloket

Op 1 oktober 2010 is de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) in werking getreden. Door deze wet worden ruim 25 vergunningen, waaronder de bouw- en de sloopvergunningen afkomstig uit meerdere vergunningsstelsels, vervangen door één omgevingsvergunning. Op www.omgevingsloket.nl kunt u kijken waarvoor en hoe u deze omgevingsvergunning kunt aanvragen.

Nieuwe omgevingsvergunning maakt het u makkelijk

Voor het bouwen, verbouwen of veranderen van uw omgeving waren vaak veel vergunningen nodig. Sinds 1 oktober 2010 kunt u veel van deze vergunningen in één procedure aanvragen. Door de WABO worden ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. Deze vergunning vraagt u aan met één aanvraagformulier, digitaal of op papier. Hierdoor ontvangt u voor een project maar één vergunning en is ook maar één instantie verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Op een aanvraag om omgevingsvergunning wordt in de regel binnen 8 weken beslist.

Watervergunning

Woont u aan een sloot of waterkering of gaat u (grond-)water onttrekken of lozen op een watergang? Dan heeft u wellicht ook een watervergunning van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nodig. Een watervergunning kan via hetzelfde loket worden aangevraagd als de omgevingsvergunning. U kunt een watervergunning ook bij het waterschap aanvragen. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving van het waterschap De Stichtse Rijnlanden, via tel. (030) 634 58 33.

Uitzonderingen

Complexe projecten, waarbij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, een wijziging of het afwijken van een bestemmingsplan nodig is, of waarbij een monument verbouwd wordt, kennen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan in de regel maximaal 26 weken. 

Hoe werkt het aanvragen?

Bij het aanvragen volgt u de volgende stappen:

  1. U kunt op www.omgevingsloket.nl een vergunningchack doen.
  2. Doe uw aanvraag digitaal op www.omgevingsloket.nl of op papier.
  3. U ontvangt een ontvangstbericht.
  4. Uw aanvraag wordt inhoudelijk bekeken en getoetst aan de wettelijke eisen, zoals het bestemmingsplan en de welstandsnota.
  5. U hoort binnen 8 weken (26 weken bij een uitgebreide procedure) of u een omgevingsvergunning krijgt.

 DigiD

Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD code nodig. Deze kunt u aanvragen op www.digid.nl.

Voor bedrijven geldt eHerkenning

eHerkenning is net als Digid voor bedrijven, een identificatiedienst waarmee u zich bekend maakt bij een overheidsdienst, in dit geval bij Omgevingsloket online. eHerkenning voldoet beter aan de huidige eisen die de overheid stelt aan het elektronisch herkennen van medewerkers van bedrijven. Het omgevingsloket gaat daarom ook over op eHerkenning. Om uw (concept) aanvraag te kunnen blijven volgen en eventueel aan te vullen, moet u dan ook overstappen op eHerkenning.

Belangrijk om te weten bij het aanvragen van e-Herkenning

Welk betrouwbaarheidsniveau nodig? Als u een eHerkenningsmiddel aanvraagt, wordt u gevraagd om te kiezen uit verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor het omgevingsloket heeft u betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Meer informatie over betrouwbaarheidsniveaus kunt u vinden op: http://www.eherkenning.nl/ .

Links en downloads