U bevindt zich op: Home > Digitale dienstverlening > Waterloket > Droge voeten

Droge voeten

 • Waterveiligheid

  De dijken langs de Hollandsche IJssel, Nieuwe Maas en Lek zijn zogeheten primaire waterkeringen. Ze beschermen ons tegen hoge waterstanden, als de rivieren veel regen- en smeltwater afvoeren of bij storm op de Noordzee. Waterkeringen langs regionaal water, zoals de Rotte of de Ringvaart, noemen we boezemkaden. Ze zorgen dat de lager gelegen polders achter de kaden niet volstromen met water.

  Lees verder
 • Wateroverlast

  Wateroverlast kan zich voordoen in de vorm van water in singels, grachten en vijvers die stinken vanwege dikke sliblagen en/of omdat het met kroos is bedekt of met algen of zwerfafval is vervuild. Gemeente en het waterschap doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen.

  Lees verder
 • Grondwateroverlast

  Grond kan veel water opnemen. Daarmee dient de grond als waterberging bij hoge waterstanden of langdurige regen. Pas als het grondwaterpeil te hoog of juist te laag wordt, ontstaan er problemen. De grondwaterstand in een gebied hangt af van neerslag, verdamping, ondergrondse stroming, onttrekkingen, opname door beplanting en het gevoerde oppervlaktewaterbeheer. We moeten daarom het grondwater op peil houden.

  Lees verder