U bevindt zich op: Home > Bestuur en beleid > Organisatie > De gemeente Schoonhoven

De gemeente Schoonhoven

Schoonhoven is een gemeente gelegen in het Groene Hart van Zuid-Holland en heeft circa 12.000 inwoners. Met verschillende adequate voorzieningen op het gebied van sport, recreatie, onderwijs en handel biedt de gemeente haar inwoners een aangenaam woon- en leefklimaat. Om dit te kunnen blijven waarborgen is er permanente aandacht voor klantgerichtheid, kwaliteit en doelmatigheid.

Medewerkers

De medewerker is een belangrijke factor in het bereiken van de bovenstaande doelstellingen. In een informele omgeving wordt dan ook getracht de behoeften van de medewerker zo goed mogelijk af te stemmen op het werk en de doelstellingen van de organisatie. Kenmerkend zijn de open manier van communiceren en de korte lijnen tussen klant, medewerker en bestuur.
Bij de gemeente Schoonhoven werken ± 80 medewerkers. De organisatie is ingericht als directiemodel. De waarnemend gemeentesecretaris, de heer mr. M.C. van Es, staat aan het hoofd van de afdelingen en stafmedewerkers. Onder het kopje 'afdelingen' in het menu vindt u een overzicht van de verschillende afdelingen.