U bevindt zich op: Home > Bestuur en beleid > College van B&W > College van B&W

College van B&W

Het college van Burgemeester en Wethouders, ook wel aangeduid als het college van B&W, voert het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en twee wethouders. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 maken de wethouders niet langer deel uit van de gemeenteraad. Ze worden door de gemeenteraad gekozen. Het college van B&W wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Vergaderingen

Het college vergadert één keer per week op dinsdagochtend. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar.
De burgemeester en de twee wethouders hebben het werk onderling verdeeld. Ieder heeft een portefeuille met onderwerpen waar hij of zij meer in het bijzonder verantwoordelijk voor is. Wel is het zo dat besluiten door het gehele college worden genomen en niet alleen door de portefeuillehouder.

Links en downloads