U bevindt zich op: Home > Actueel > Projecten > Zevender Thiendenland II

Zevender Thiendenland II

Thiendenland natuurlijk

Het project Zevender/Thiendenland II beoogt een uitbreiding van Schoonhoven met nieuwbouwwoningen en een bedrijventerreinen. In 2004 is het Structuurplan Schoonhoven vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat de gebieden Reinaldaweg-Noord (oftewel Zevender) en Thiendenland II ontwikkeld moeten worden. Zevender is het gebied dat is gelegen tussen de Lopikerweg en de M.A. Reinaldaweg (de provinciale weg N210), hier komt een bedrijventerrein. Thiendenland II bevindt zich ten oosten van de laatste nieuwbouwwijk van Schoonhoven en ten zuiden van de N210. Hier zullen (gefaseerd) woningen worden gebouwd en wordt een Multifunctionele Accommodatie (MFA) gerealiseerd.

Op deze pagina vindt u regelmatig informatie over nieuwe ontwikkelingen in Zevender en Thiendenland.

Voor meer informatie over Thiendenland II kunt u terecht op de website www.thiendenlandnatuurlijk.nl , van de Ontwikkelcombinatie Zevender - Thiendenland. Hier kunt u zich ook aanmelden indien u geïnteresseerd bent in een woning. Voor vragen, klachten en opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar communicatie@thiendenlandnatuurlijk.nl .
Op www.businesskavelszevender.nl vindt u meer informatie over het bedrijventerrein op Zevender. Businesskavels Zevender daar kunt u op bouwen

Op deze pagina vindt u regelmatig informatie over nieuwe ontwikkelingen.

   

  • Deel sloot Vrouwenmantel weer open

    (17-12-2013)

    In het voorjaar van 2013 is de sloot aan de Vrouwenmantel gedempt. Dit was nodig om de stabiliteit van de bodem te vergroten. Nu het zandpakket voldoende druk heeft uitgeoefend op de bodem, is de sloot langs de Vrouwenmantel onlangs voor een deel weer opengegraven.

  • Filmpje boring nieuwe waterleiding Zevender en Thiendenland II

    (27-11-2013)

    Begin september boorde Oasen in Schoonhoven een 800 meter lange waterleiding onder de grond door. De eerste meters waren al eerder aangelegd en inmiddels is de in totaal 1500 meter nieuwe waterleiding in bedrijf. De nieuwe waterleiding voorziet het nieuwe bedrijventerrein Zevender en de nieuwe woonwijk Thiendenland II van drinkwater. Via deze link: http://www.youtube.com/watch?v=nAHGoZ9-6TE kunt u een filmpje van de boring van de waterleiding bekijken. 

Archief