U bevindt zich op: Home > Actueel > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

 • Bodemsaneringswerkzaamheden Spoorsingel 13

  (26-08-2014)

  Op maandag 1 september starten de bodemsaneringswerkzaamheden aan de Spoorsingel 13. De werkzaamheden duren naar verwachting t/m 15 september. Het werkterrein (keet en dergelijke) van de aannemer wordt ingericht op het terrein zelf. Hierdoor gaan er geen parkeerplaatsen verloren. Bij aan- en afvoer heeft verkeer op de Provinciale weg lichte hinder omdat de verkeerssnelheid wordt verlaagd. Tevens heeft het verkeer op de ventweg lichte hinder van de werkzaamheden. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Strukton Milieutechniek te Breda, onder milieukundige begeleiding van Tauw bv.

 • Werkzaamheden Stadhuisstraat aan gasleiding, elektra en riolering

  (01-08-2014)

  Op maandag 25 augustus wordt gestart met het vervangen van de riolering en het herinrichten van de Stadhuisstraat. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd  door aannemer Schel GWW uit Drunen. Het  vervangen van de gasleiding en elektra, namens Stedin, wordt uitgevoerd door aannemer Voskuilen uit Woudenberg.. Bij normale (weers)omstandigheden zijn de werkzaamheden eind oktober gereed. Eerst wordt de bestrating verwijderd  en gestart met het vervangen van de gasleiding en elektra. Aansluitend  wordt de riolering vervangen en wordt de bestrating weer aangebracht.

  Lees verder
 • Werkzaamheden in de oevers aan de Lek tussen Lopik en Schoonhoven

  (07-08-2014)

  Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken samen in de uiterwaarden van de noordoevers aan de Lek (van Lopik tot Schoonhoven) aan veilige en natuurlijke uiterwaarden. Dit project is onderdeel van het landelijke programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. In deze uiterwaarden moet de rivier meer ruimte krijgen om hoogwater op te vangen en de doorstroming van de Lek naar de zee te bevorderen.Vanaf 8 augustus starten in dat kader de aanvullende werkzaamheden in de uiterwaarden van de noordoevers aan de Lek. Er worden daar waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de stroombaan), jonge wilgen verwijderd uit de rietgorzen ook wordt een deel van de ruigte en het riet geklepeld (gemaaid).

  Lees verder
 • Noodkap plataan

  (25-06-2014)

  Op het gazon voor restaurant Lekzicht staat een plataan die een gevaar oplevert voor de omgeving. De hoofdstam is over een lengte van 4 meter ingescheurd en de kans op breuk is aanzienlijk.

  De plataan zal op woensdag 25 juni worden gerooid en medio november 2014 zal een nieuwe boom worden geplant.

  Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de teamcoördinator van de openbare ruimte, de heer C van Hoff via het algemene nummer 0182-389200.

 • Vervanging riolering Bergambachterstraat westzijde

  (04-04-2014)

  Op maandag 14 april wordt gestart met het vervangen van de riolering in de Bergambachterstraat westzijde. Dat is het gedeelte van de Bergambachterstraat tussen de Copernicussingel en de Beneluxlaan.

  Nadat de riolering is vervangen wordt tevens de openbare ruimte opgehoogd en wordt nieuwe verharding aangebracht. Er wordt gestart aan de kant van de kruising met de Beneluxlaan. Eerst zal de bestrating worden verwijderd, daarna de nieuwe riolering aangelegd en daarna wordt de openbare ruimte opgehoogd en de nieuwe bestrating aangebracht. Uiteraard worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Ook zal de openbare verlichting worden aangepakt en worden er (bijna) allemaal nieuwe lichtmasten aangebracht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer Gebr. de Leeuw uit Oosterhout.

  Onder normale (weers)omstandigheden zijn alle werkzaamheden eind juni gereed.

 • Hoogheemraadschap test waterveiligheid in de Krimpenerwaard

  (19-09-2013)

  Op dinsdag 24 september 2013 sluit het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vroeg in de avond de ‘coupures’ in de waterkeringen in de Krimpenerwaard af. Met de sluiting test het hoogheemraadschap de waterveiligheid voor een deel van het beheergebied. In de toekomst neemt de afvoer van rivierwater alleen maar toe, met een hogere rivierwaterstand als gevolg. Het hoogheemraadschap gaat de coupures daarom frequenter testen, om de werking van de afsluitingen binnen een vastgestelde tijd te waarborgen.

  Lees verder
 • Strooiroute

  (15-12-2009)

  Hieronder vindt u de strooiroute van de gemeente Schoonhoven.

  Lees verder