U bevindt zich op: Home > Actueel > Nieuws > Toelichting aanslag OZB 2013

Toelichting aanslag OZB 2013

Eind februari zijn de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen verzonden. De hoogte van de aanslag voor de onroerende zaakbelasting voor 2013 is afhankelijk van twee dingen:

  1. de vastgestelde waarde van de onroerende zaak (woning) per 1 januari 2012;
  2. de hoogte van het belastingtarief.

Bij de vaststelling van het tarief voor de onroerende zaakbelasting (OZB) houdt de gemeenteraad van Schoonhoven rekening met de gemiddelde waardeverandering van de woningen. Als de waarde van de woning daalt gaat het tarief van de OZB omhoog en als de waarde stijgt gaat het tarief omlaag. De bedoeling is dat de totale opbrengst van de belasting voor de gemeente niet verandert als gevolg van de waardeveranderingen.

De waarde van de woningen was per 1 januari 2012 gemiddeld 3% lager dan de waarde per 1 januari 2011. Ter compensatie van de waardedaling van 3% moest het tarief voor 2013 verhoogd worden met 3% om in 2013 eenzelfde opbrengst voor de gemeente te krijgen als in 2012. Daarnaast is het tarief verhoogd met 1,5% als compensatie van de verwachte inflatie. Het tarief in 2013 is dus in totaal 4,5% hoger dan in 2012. In de praktijk betekent dit dat de aanslag gemiddeld 1,5% hoger is dan vorig jaar, in verband met de inflatie. Omdat er sprake is van een gemiddelde ontwikkeling van de waarden zullen er in individuele gevallen afwijkingen voorkomen.