U bevindt zich op: Home > Actueel > Nieuws > Openbare commissievergaderingen 11 en 12 maart 2013

Openbare commissievergaderingen 11 en 12 maart 2013

Op maandag 11 maart vergadert de raadscommissie Samenleving en Financiën en op dinsdag 12 maart vergadert de raadscommissie Ruimte, Sport en Cultuur. De agendapunten die besproken worden, vindt u hieronder. De agenda van de commissie Samenleving en Financiën  en de agenda van de commissie Ruimte, Sport en Cultuur staan ook op onze website

Op maandag 11 maart vergadert de raadscommissie Samenleving en Financiën. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

 • de Nieuwe Regio;
 • plan van aanpak prestatiegerichte subsidieafspraken;
 • aantallen schuldhulpverlening;
 • gedragscode politieke ambtsdragers;
 • gewijzigd Reglement van Orde en gewijzigde verordening op de raadscommissies;
 • richtlijnen openbaarheid.

Op dinsdag 12 maart vergadert de raadscommissie Ruimte, Sport en Cultuur. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

 • herstel, herinrichting en gebruik Vierschaar/Turfkelder;
 • vaststelling bestemmingsplan Zevender 1e herziening;
 • kredietaanvraag herhuisvesting Zilvervakschool Schoonhoven;
 • herinrichting algemene begraafplaats;
 • memo boomtechnisch onderzoek Springerpark;
 • benzineverkooppunt in Noord;
 • jaarverslag en uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving.

De agendapunten zijn onder voorbehoud. Er kunnen punten afvallen of bijkomen. De agendastukken zijn oo voor iedereen in te zien  via de gratis app voor de iPad RaadDigitaal. Ook zijn de stukken in te zien bij de raadsgriffie.

Spreekrecht

Bezoekers kunnen vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die op de agenda staan of die tot het werkterrein van de commissie behoren. Wenst u daarvan gebruik te maken, dan kunt u dit minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier: mevrouw Goedvolk, tel. (0182) 38 93 90. Aan het begin van de vergadering geeft de voorzitter elke inspreker gelegenheid om maximaal 5 minuten in te spreken. Vervolgens kunnen de raadsleden vragen stellen. De inspreker kan daarna kort reageren. De voorzitter geeft aan op welke wijze de commissie verder gaat met wat naar voren is gebracht.