U bevindt zich op: Home > Actueel > Nieuws > Besluiten gemeenteraad 28 februari 2013

Besluiten gemeenteraad 28 februari 2013

De gemeenteraad kwam op 28 februari 2013 in vergadering bijeen. De volgende besluiten zijn genomen:

  • De raad heeft besloten om samen met de gemeenteraad van Vlist een brief aan minister Plasterk te sturen om aan te dringen op een snelle beslissing tot herindeling.
  • De raad heeft de gewijzigde verordening rekenkamer K5 vastgesteld.
  • De raad heeft de heer R. van Raaij benoemd tot lid van de Raad van Toezicht bij het Schoonhovens College.
  • De raad heeft ingestemd met de opzet ontwikkeling Visie op Zorg voor de gemeente Schoonhoven.
  • De raad heeft besloten een bijlage toe te voegen aan de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs.
  • De raad heeft het rapport Inventarisatie opvallende en historische grafbedekkingen vastgesteld.
  • De raad heeft de heer Heerens benoemd tot lid van de werkgeverscommissie griffie.
  • De raad heeft de maatregelenverordening en de boeteverordening voor de WWB vastgesteld.

Het verslag van de raadsvergadering is twee weken na de vergadering van de gemeenteraad terug te vinden op deze website.