U bevindt zich op: Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

 • Schoonhovense ondernemers onderzoeken gastvrijheid

  (19-11-2014)

  In de Toeristisch-recreatieve visie Schoonhoven Zilverstad is expliciet de keuze gemaakt om Schoonhoven op de kaart te zetten als Zilverstad en hiermee extra bezoekers te trekken. "Deze bezoekers moeten zich welkom voelen in onze Zilverstad. Daarom ben ik heel blij met het initiatief van de Schoonhoven centrumondernemers om te onderzoeken hoe we de gastvrijheid van Schoonhoven nog verder kunnen verbeteren", aldus wethouder Matheij. 

  Twaalf studenten van de Hogeschool Rotterdam gaan de komende maanden de gastvrijheid van Schoonhoven onderzoeken en adviezen opstellen ter verbetering. Het beste advies wordt uitgevoerd. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Schoonhoven.

  Lees verder
 • Verkiezingsavond gemeente Krimpenerwaard in Lekkerkerk

  (19-11-2014)

  Op woensdag 19 november a.s. vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. De gemeente ontstaat door een fusie van de vijf gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist.

  Woensdagavond vindt in Amicitia in Lekkerkerk de uitslagenavond plaats. Deze avond is openbaar; iedereen (kandidaten, partijleden, pers, belangstellenden) is vanaf 21.00 uur van harte welkom. 

  Lees verder
 • Vogelgriep

  (19-11-2014)

  Op 16 november 2014 is bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een variant, H5N8, die zeer besmettelijk is voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen). Voor kippen is deze variant dodelijk. Mensen kunnen alleen door direct en intensief contact met het vogelgriepvirus H5N8 besmet raken en worden zeer zelden ziek van dit virus.

  Lees verder
 • Stadhuis en Wmo-loket gesloten op 26 november vanaf 15:00 uur

  (17-11-2014)

  Het stadhuis en het Wmo-loket zijn op woensdag 26 november vanaf 15:00 uur gesloten vanwege een personeelsbijeekomst. Op donderdag 27 november staan we vanaf 8:30 uur weer voor u klaar!

 • Openbare commissievergaderingen 25 en 26 november

  (17-11-2014)

  Gezamenlijke commissies 25 november, 20:30 uur

  Op dinsdag 25 november vergaderen de gezamenlijke commissies. De vergadering in het stadhuis begint om 20.30 uur.

  Op de agenda staat:

  • Presentatie Eindrapportage Zilvervakschool
  • Najaarsnota
  • Veiligheidsbeeld
  • SVHW Wob verzoek

  Commissie Ruimte, Sport en Cultuur 26 november, 19:30 uur

  Op woensdag 26 november vergadert de raadscommissie Ruimte, Sport en Cultuur. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 19.30 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Inhoudelijke verantwoording ISV-project
  • Aankoop voormalig benzinestation Texaco

  Commissie Samenleving en Financiën 26 november, 20:30 uur

  Op woensdag 26 november vergadert de raadscommissie Samenleving en Financiën. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 20.30 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Instemmen met de volgende verordeningen:
   • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schoonhoven
   • Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Schoonhoven
  • Instemmen met de Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Schoonhoven
  • Instemmen met de Verordening Tegenprestatie gemeente Schoonhoven
  • Bespreking rapportage evaluatie buurtcoaches
  • Voortgang contractering decentralisaties

  De agendapunten zijn onder voorbehoud. Er kunnen punten afvallen of bijkomen. De agendastukken zijn voor iedereen in te zien via www.schoonhoven.nl/gemeenteraad, via de gratis app voor de iPad RaadDigitaal en bij de raadsgriffie.

  Spreekrecht

  Bezoekers kunnen vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die op de agenda staan of die tot het werkterrein van de commissie behoren. Wenst u daarvan gebruik te maken, dan kunt u dit minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier: mevrouw Goedvolk, tel. (0182) 38 93 90. Aan het begin van de vergadering geeft de voorzitter elke inspreker gelegenheid om maximaal 5 minuten in te spreken. Vervolgens kunnen de raadsleden vragen stellen. De inspreker kan daarna kort reageren. De voorzitter geeft aan op welke wijze de commissie verder gaat met wat naar voren is gebracht.

 • Niet parkeren Steenen Brug en Haven op 22 november

  (17-11-2014)

  Op zaterdag 22 november wordt de jaarlijkse Sinterklaasintocht gehouden. Op deze dag is het vanaf 08.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur niet toegestaan om voertuigen te parkeren op de Steenen Brug en de Haven. Kort parkeren blijft echter mogelijk tot uiterlijk 10.15 uur.

  In verband met de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers wordt de binnenstad tijdens de viering van de Sinterklaasintocht van 11.00 uur tot 13.00 uur gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.

 • Opening Hoge Vierschaar 20 november

  (17-11-2014)

  Na een verbouwing van ruim zes maanden onder leiding van architect Rokus Visser is de Hoge Vierschaar klaar voor gebruik. In die tijd is er een hypermoderne vloer gelegd en is de ruimte ingericht om op zo veel mogelijk manieren gebruikt te kunnen worden. Op 20 november om 16.00 uur opent wethouder Holst de Hoge Vierschaar.

  Lees verder
 • Opening ondernemerswinkel de Oude Apotheek

  (17-11-2014)

  Wethouder Matheij opende op dinsdag 4 november samen met initiatiefneemster Lia Steeman de Ondernemerswinkel de Oude Apotheek, een inspirerende plek voor (flexibele) werkplekken. “Twee speerpunten uit de Economische visie Schoonhoven komen hier samen, namelijk aandacht voor de steeds groter wordende groep zzp’ers en een oplossing voor winkelleegstand”, aldus wethouder Matheij.

 • Carillon speelt weer

  (17-11-2014)

  Het carillon is na een lange restauratie weer bespeelbaar. Vanaf 24 november wordt zoals gewoon op elk kwartier een liedje gespeeld, gevolgd door de halve of hele uurslagen. Ook pakken de beiaardiers hun vaste speeltijden weer op. 

 • Nodig Groene Piet uit

  (17-11-2014)

  Ken je Groene Piet? Hij zorgt ervoor dat oud elektrisch speelgoed apart ingezameld en verwerkt wordt. Op 3 december komt hij langs op één afvalbrengstation in de provincie. Jij kunt zorgen dat hij op het afvalbrengstation in Lopik langskomt. Nodig hem uit via www.wecycle.nl/sint en maak kans op kaartjes voor Attractiepark Toverland. Als Schoonhoven de meeste stemmen krijgt, komt Groene Piet op 3 december langs op het afvalbrengstation aan de M.A. Reinaldaweg in Lopik.

  Lees verder
 • Buurtsport voor peuters

  (10-11-2014)

  Donderdag 6 november vond de laatste buurtsportles voor peuters plaats in Schoonhoven-Noord en -Oost.

  Lees verder
 • Onderzoek adresgegevens

  (10-11-2014)

  De afdeling Dienstverlening is voor onderzoek naar adresgegevens op zoek naar de heer I.J. Brinkert (geboortedatum 21-08-1968). Daarom verzoeken we de heer Brinkert om voor 25 november 2014 contact op te nemen met de afdeling Dienstverlening, Haven 37, 2871 CK Schoonhoven, tel (0182) 389 300. Wanneer we geen reactie krijgen, wordt de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) beëindigd.

 • Radio Zilverstad organiseert verkiezingsdebat op 12 november

  (10-11-2014)

  Radio Zilverstad organiseert in het kader van de nieuwe omroep RTV Krimpenerwaard een verkiezingsdebat op woensdag 12 november om 20:00 uur in de aula van het Schoonhovens College aan de Vlisterweg in Schoonhoven. 

  Lees verder
 • Besluiten gemeenteraad 30 oktober

  (03-11-2014)

  De gemeenteraad besloot op 30 oktober het volgende:

  • De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen op het concept Regionaal Beleidsplan Politie. D66 en Pro Krimpenerwaard stemden tegen het voorstel.
  • De raad heeft de kadernota Participatiewet 2015-2018 vastgesteld.
  • De raad heeft ingestemd met het aangaan van de gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard.
  • De raad heeft het paraplubestemmingsplan cultuurhistorie en archeologie vastgesteld.
  • De raad heeft het bestemmingsplan “Herziening bestemmingsplan Buitengebied (1992), locaties Lekdijk-West 87 en Tiendweg 13” vastgesteld.
  • De raad heeft niet ingestemd met het initiatiefvoorstel van de PvdA en CDA om de naamwijziging Turfkelder naar Hoge Vierschaar ongedaan te maken. Alleen de PvdA en het CDA stemden voor het voorstel. De naam Hoge Vierschaar blijft gehandhaafd.
  • De raad heeft ingestemd met de aanleg van een beachcourt, i.s.m. Volleybalvereniging D.O.S., op het terrein van het zwembad ‘t Wilgenrak en heeft hiervoor een bedrag van 50.000 euro uit het projectenfonds beschikbaar gesteld.
  • De raad heeft een bedrag van 54.000 euro uit het projectenfonds beschikbaar gesteld voor het burgerinitiatief van Stichting Zilverstadrotondes ter ondersteuning van de herinrichting van vijf rotondes. Uitgezonderd de fractie van Pro Krimpenerwaard stemden alle partijen in met het voorstel.
  • De raad heeft verder uit het projectenfonds de volgende bedragen beschikbaar gesteld: Bijdrage opknapbeurt Bastion 40.000 euro, extra bijdrage atletiekvereniging Avantri 20.000 euro, extra bijdrage tennisvereniging Het Hofland 20.000 euro, extra bijdrage voetbalvereniging Schoonhoven 15.000 euro, extra bijdrage hockeyclub SMHC 15.000 euro, aankoop locatie Texaco 64.000 euro. Alleen de fractie van Pro Krimpenerwaard stemde niet in met het voorstel.
  • Een motie ingediend door de fracties van Pro Krimpenerwaard, D66 en Gemeente Belang om het college de opdracht te geven voor de raadsvergadering van 9 december een voorstel aan te bieden om een bedrag van 25.000 euro aan de bibliotheek ter beschikking te stellen, werd niet door de andere partijen ondersteund en is niet aangenomen.

  Het verslag van de raadsvergadering is twee weken na de vergadering van de gemeenteraad terug te vinden op www.schoonhoven.nl/gemeenteraad.

 • Openbare commissievergadering 6 november

  (03-11-2014)

  Op donderdag 6 november vergadert de raadscommissie Ruimte, Sport en Cultuur. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Rekenkamerrapport Onderwijshuisvesting;
  • Rekenkamerrapport Groenvoorziening.

  De agendapunten zijn onder voorbehoud. Er kunnen punten afvallen of bijkomen. De agendastukken zijn voor iedereen in te zien via www.schoonhoven.nl/gemeenteraad, via de gratis app voor de iPad RaadDigitaal, en bij de raadsgriffie.

 • Gemeenteraadsverkiezingen 19 november

  (03-11-2014)

  Op woensdag 19 november vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente. De gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist vormen vanaf 1 januari 2015 de gemeente Krimpenerwaard. U stemt toch ook?

  De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt in de nacht van 19 op 20 november bekend gemaakt op www.krimpenerwaardontkiemt.nl. De definitieve uitslag wordt vrijdag 21 november om 10.00 uur bekend gemaakt door het Centraal Stembureau in een openbare zitting in Lekkerkerk.

  Lees verder
 • Groep 8 Ichthusschool ontbijt met de burgemeester

  (03-11-2014)

  Op maandag 3 november ontbeten de leerlingen van groep 8 van PCB Ichthus met burgemeester Bonthuis in het stadhuis. De burgemeester én de kinderen gaven op deze gezonde en gezellige manier het goede voorbeeld tijdens Het Nationaal Schoolontbijt.

  Lees verder
 • Extra geld voor kinderen van 4 tot 18 jaar

  (03-11-2014)

  De gemeente krijgt dit jaar extra geld van de regering voor kinderen die dreigen op te groeien in armoede. De bedoeling is dat kinderen door dit extra geld kunnen meedoen aan sociale of culturele activiteiten. Heeft u thuiswonende kinderen die op de datum van aanvraag tussen de 4 en 18 jaar zijn? Heeft u een inkomen tot maximaal 110 procent van de bijstandsnorm? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor dit extra geld.

  Lees verder
 • Folder afvalstoffenheffing

  (03-11-2014)

  Bij deze krant ontvangt u de nieuwe folder afvalstoffenheffing. In deze folder vindt u hoe de nieuwe afvalstoffenheffing werkt, wat de tarieven zijn en meer informatie over grijze kliko’s en ondergrondse containers. Heeft u de folder niet ontvangen? Dan kunt u deze aanvragen via minderafval@schoonhoven.nl of via (0182) 389 200.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  (03-11-2014)

  Vanaf 1 juli 2012 ligt de zorg voor gevonden en verloren voorwerpen bij de gemeente. Als u een voorwerp heeft gevonden of verloren kunt u digitaal aangifte doen via de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl.

  Lees verder
 • Project Duurzaamheid op CSG Willem de Zwijger

  (03-11-2014)

  Ook dit jaar weer hebben leerlingen van de WZ een twintigtal bedrijven, winkels en organisaties gescreend op duurzaamheid. Dit door het Wereld Natuur Fonds ontwikkelde project werd net als vorig schooljaar financieel ondersteund door de Rabobank Utrechtse Waarden e.o. en werd door de leerlingen uitgevoerd ter invulling van hun maatschappelijke stage.

  Lees verder
 • Explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht

  (28-10-2014)
  Op dinsdagmiddag 28 oktober om 15 uur is op bedrijventerrein Thiendenland II een explosief tot ontploffing gebracht. Het explosief was onlangs door een inwoner van Schoonhoven mee naar huis genomen nadat hij dit in de bossen bij Hilversum/Lage Vuursche had gevonden. De man heeft de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gewaarschuwd en die hebben het explosief gecontroleerd tot ontploffing bracht. Dit is in goede orde verlopen.
 • Informatiekrant over veranderingen in zorg en ondersteuning

  (27-10-2014)

  Deze week krijgen alle inwoners een speciale krant in de brievenbus over de veranderingen in de zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015. U vindt hierin meer algemene informatie over wat er verandert door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Dus let op uw brievenbus! U kunt de krant ook lezen in de digitale versie. De krant is een uitgave van de gemeenten in de regio Midden-Holland.

  Lees verder
 • Openbare raadsvergadering 30 oktober

  (27-10-2014)

  Op donderdag 30 oktober vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 19.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen om te bespreken:

  • Initiatiefvoorstel naamgeving Turfkelder
  • Besteding Projectenfonds

  De agendapunten zijn onder voorbehoud. Er kunnen punten afvallen of bijkomen. De agendastukken zijn voor iedereen in te zien via www.schoonhoven.nl/gemeenteraad, via de gratis app voor de iPad RaadDigitaal of bij de raadsgriffie. U kunt de vergadering live volgen via Radio Zilverstad FM (kabel 102.9 MHz, ether 105.9 MHz en www.rtvzilverstad.nl)

  Spreekrecht

  U heeft spreekrecht over de onderwerpen die op de agenda staan. Wenst u daarvan gebruik te maken, dan kunt u dit minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier: mevrouw P.A.M. Goedvolk, tel (0182) 38 93 90.

 • De zorg verandert

  (27-10-2014)

  U heeft het vast al gezien. Het spotje op de televisie over de zorg die verandert. Ook heeft u onlangs van de gemeente een informatiekrant in de brievenbus ontvangen met allerlei informatie over de veranderingen in de zorg en ondersteuning per 1 januari 2015.

  Lees verder
 • Sluit een contract af met een bedrijfsafvalinzamelaar

  (27-10-2014)

  Losse zakkeninzameling stopt

  Binnenkort start de plaatsing van de ondergrondse containers in de binnenstad. Na de in gebruik name van deze containers stopt de losse inzameling van vuilniszakken. Heeft u een bedrijf in Schoonhoven en nog geen contract voor het weggooien van uw afval? Sluit dan een contract met een particuliere inzamelaar. Op www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar vindt u een overzicht van alle inzamelaars in Nederland. Heeft u een contract met de gemeente voor het inzamelen van uw bedrijfsafval? Kijk dan op de website www.schoonhoven.nl/minderafval voor de tarieven die vanaf 1 januari 2015 gelden. Geeft u dan ook aan de gemeente door of u nu losse vuilniszakken aanbiedt of een eigen container heeft. Dan krijgt u de juiste middelen om uw afval weg te gooien vanaf 1 januari. Want vanaf dan vallen bedrijven die afval via de gemeente afvoeren ook onder de regeling met gedifferentieerde tarieven (diftar).

 • Buitenfitness voor jeugd 12+

  (27-10-2014)

  Op dinsdag 4 november van 14.30 tot 15.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur kan iedereen van 12 jaar of ouder mee komen (buiten) fitnessen op en rondom de beweegtoestellen aan het Madame Curiehof. De jongerenwerker en de buurtsportcoach verzorgen deze sportieve activiteit. Deelname is gratis. Bij regen verschuift de activiteit naar dinsdag 11 november. Aanmelden graag via buurtsportcoach@schoonhoven.nl.

 • De zorg dichter bij u

  (13-10-2014)

  De zorg verandert. We willen in Nederland dat iedereen meedoet in de samenleving. Eerst was het Rijk verantwoordelijk voor taken op het gebied van werk & inkomen en ondersteuning aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. 

  Lees verder
 • Kaart aan uw kliko? Bel Cyclus!

  (13-10-2014)

  Met ingang van 6 november 2014 activeert Cyclus het registratiesysteem op de kliko’s. Als de chip in uw kliko niet werkt of als u nog een oude kliko heeft, dan geeft het systeem op de vuilniswagen een foutmelding. De Cyclus-medewerker hangt vervolgens een kaart aan uw container met de vraag of u contact wilt opnemen met de klantenservice via (0182) 547 500. Het probleem wordt dan opgelost.

  Lees verder
 • Compensatie eigen risico vervalt in 2014

  (25-06-2014)

  Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald.  Deze regeling was voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. 

  Lees verder
 • Brand in wooncomplex Spoorstraat (22 februari)

  (22-02-2014)

  Er is vandaag (zaterdag 22 februari) brand geweest in het wooncomplex aan de Spoorstraat. Alle 41 woningen in het complex zijn daarbij ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand is inmiddels uit.
  De brand ontstond aan het einde van de middag in de parkeergarage onder het complex. Vermoedelijk stonden hier 2 motoren en 1 auto in brand. Er was veel rookontwikkeling en veel hitte. De bewoners van de 41 appartementen zijn in eerste instantie opgevangen in de naastliggende school. Er waren geen gewonden. Eén persoon is ter plaatse onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

  Lees verder
Archief