U bevindt zich op: Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

 • Openbare raadsvergadering 2 oktober

  (29-09-2014)

  Op donderdag 2 oktober vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 19.30 uur.

  Lees verder
 • Verbeter afvalscheiding met het startpakket

  (29-09-2014)

  Op 7 oktober van 16.00 uur tot 19.00 uur kunt u op de gemeentewerf, Achterwetering 12, uw startpakket Diftar ophalen om uw afvalscheiding te verbeteren. Voor inwoners die (straks) een ondergrondse container gaan gebruiken zijn 150 pakketten beschikbaar en 350 pakketten zijn voor inwoners die een eigen container (kliko) hebben. Voor inwoners die een ondergrondse container gaan gebruiken, zit onder andere het volgende in het pakket:

  • biozakken: om thuis gft op te sparen en naar de verzamelcontainer te brengen;
  • tas van Cyclus;
  • gft-emmertje: om thuis gft op te sparen en naar de verzamelcontainer te brengen.

  In het pakket voor inwoners die een eigen kliko hebben zit onder andere een tas van Cyclus en een fles containerreiniger. Per huishouden wordt maximaal één pakket verstrekt. Wees er snel bij, want op = op. 

 • Glas scheiden nu nog makkelijker

  (29-09-2014)

  Vrijdagmiddag 19 september gaf het Glas in het bakkie-promoteam, met wethouder Peter Matheij, bij de glasbak in de Cellebroederstraat uitleg over glas scheiden. Daarnaast deelden zij glastassen uit waarmee glas in huis bewaren nog makkelijker wordt.

 • Oud worden is een feest

  (29-09-2014)

  Stichting SWOS organiseert donderdag 2 oktober van 14.00 tot 16.00 uur een lezing met Liebje Hoekendijk. Het thema is “Oud worden is een feest”. De lezing vindt plaats in het kader van de ‘Dag van de Ouderen’ en wordt gehouden aan de Oranjeplaats 45b. De toegang is gratis. Aanmelden kunt u van te voren via (0182) 381 227.

 • Waar kan bladafval van de bomen?

  (29-09-2014)

  De herfst komt eraan. Bladeren vallen al weer langzaam van de bomen. Waar kunt u uw bladafval kwijt?

  Lees verder
 • Brief over pgb voor hulp bij het huishouden

  (23-09-2014)

  Voor inwoners die momenteel van de gemeente een persoonsgebonden budget (pgb)  voor hulp bij het huishouden ontvangen, gaan enkele zaken rondom het pgb veranderen. Zij krijgen daarover binnenkort een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Door nieuwe wetgeving  wordt per 1 januari 2015 het ‘trekkingsrecht’ voor het pgb ingevoerd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat het pgb beheren. In de brief van de SVB, wordt uitgelegd wat ’ trekkingsrecht’ is en welke informatie de SVB binnenkort nodig heeft.

  Lees verder
 • Bodemsaneringswerkzaamheden Spoorsingel 13

  (23-09-2014)

  Op maandag 29 september starten de werkzaamheden in het kader van de bodemsanering aan de Spoorsingel 13.

  Lees verder
 • Geslaagd vrijwilligersdiner

  (23-09-2014)

  Op zaterdag 13 september vond het jaarlijkse vrijwilligersdiner voor Schoonhovense vrijwilligers plaats.

  Lees verder
 • Kinderactiviteiten in Week van de Opvoeding en Kinderboekenweek

  (23-09-2014)

  Van 1 tot en met 12 oktober is het voor de 60e keer Kinderboekenweek (met als thema: feest!).

  Lees verder
 • Nooit te oud om te bewegen!

  (23-09-2014)

  Nooit te oud om te bewegen. Dat beaamden de bewoners van de Bovenberghe afgelopen woensdag, op de beweegtoestellen aan de Madame Curiehof. 

  Lees verder
 • Betrokken bewoners gezocht in Schoonhoven-Noord!

  (23-09-2014)

  Heeft u ook hart voor uw straat? Woensdag 10 september is voor het eerst een groep buurtbewoners rondom de Fleminghof bij elkaar geweest voor een nieuw buurtinitiatief in Schoonhoven-Noord.

  Lees verder
 • Tips voor buurtinitiatieven

  (23-09-2014)

  Heeft u al een tijd het idee om een activiteit te organiseren in uw buurt of wijk? Of wilt u graag iets betekenen voor uw buurt/wijk op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en ontmoetingen?

  Lees verder
 • Reünie oud-medewerkers gemeente Schoonhoven

  (23-09-2014)

  Op 31 december 2014 komt na 692 jaar een eind aan Schoonhoven als zelfstandige gemeente. Vanaf 1 januari 2015 wordt Schoonhoven onderdeel van de gemeente Krimpenerwaard. Een aantal oud-personeelsleden van de gemeente Schoonhoven organiseert daarom een reünie voor oud-medewerkers van de gemeente. De reünie vindt plaats op zaterdag 29 november 2014 in Het Bastion. Voor meer informatie, het programma en hoe aan te melden kunt u het document hieronder downloaden.
   

  Lees verder
 • Schoonhovense stadsprijs voor René Kappers

  (16-09-2014) Lees verder
 • Openbare commissievergaderingen 15, 16 en 17 september

  (08-09-2014)

  Op maandag 15 september vergadert de raadscommissie Samenleving en Financiën. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Stand van zaken Promen
  • Subsidie Ondernemersfonds Schoonhoven voor 2015
  • Beleidsplan Sociaal Domein Krimpenerwaard 2015-2018
  • Kadernota Participatiewet 2015-2018
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Krimpenerwaard 2015 en de Verordening Jeugdhulp Krimpenerwaard 2015

  Op dinsdag 16 september vergadert de raadscommissie Ruimte, Sport en Cultuur. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Verkeerssituatie Tiendweg
  • Intentieovereenkomst Moskee
  • Vaststellen bestemmingsplan 12 appartementen "Aan den Singel" locatie Kommer
  • Verordening reinigingsheffing 2015
  • Bedrijventerreinstrategie Midden-Holland 2013
  • Vaststelling bestemmingsplan Maarten Littel B.V.
  • Oriënterende bespreking herinrichting Lopikerstraat en de Wal

  Op woensdag 17 september wordt de vergadering van de raadscommissie Ruimte, Sport en Cultuur in verband met de volle agenda op dinsdag 16 september hervat. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Restauratie van de Kademuren
  • Verordening lijkbezorgingsrechten 2014
  • Percelen grond Nieuwe Singel, Lopikerweg, Langerakkerweg e.a.
  • Bestemmingsplan Centrum Noord

  De agendapunten zijn onder voorbehoud. Er kunnen punten afvallen of bijkomen. De agendastukken zijn voor iedereen in te zien via www.schoonhoven.nl/gemeenteraad  via de gratis app voor de iPad RaadDigitaal en bij de raadsgriffie.

  Spreekrecht

  Bezoekers kunnen vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die op de agenda staan of die tot het werkterrein van de commissie behoren. Wenst u daarvan gebruik te maken, dan kunt u dit minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier: mevrouw Goedvolk, tel (0182) 38 93 90. Aan het begin van de vergadering geeft de voorzitter elke inspreker gelegenheid om maximaal 5 minuten in te spreken. Vervolgens kunnen de raadsleden vragen stellen. De inspreker kan daarna kort reageren. De voorzitter geeft aan op welke wijze de commissie verder gaat met wat naar voren is gebracht.

 • Rotonde Lopikerstraat feestelijk geopend

  (08-09-2014)

  Op vrijdag 5 september werd de nieuwe rotonde Lopikerplein feestelijk geopend door wethouder Peter Matheij en gedeputeerde Ingrid de Bondt (Verkeer en vervoer, Luchtvaart en Grondzaken van de provincie Zuid-Holland). De gedeputeerde en de wethouder openden de rotonde d.m.v. een rondrit over de rotonde met een oldtimer. Daarna werd er op de nieuwe locatie van Kluswijs Kommer getoost op de goede samenwerking.

  Lees verder
 • Top drie van beter te scheiden afval

  (08-09-2014)

  Ieder jaar wordt in het voorjaar en in het najaar het restafval gesorteerd en geanalyseerd. Zo zien we hoeveel afval wordt verbrand wat ook gerecycled had kunnen worden. De top drie van beter te scheiden afval verdeeld naar type bebouwing ziet is:

  Lees verder
 • Gratis energieadvies aan huis

  (08-09-2014)

  Gaat er bij u ook een lichtje branden als u gemiddeld zo’n €150,- à €200,- per jaar kunt besparen op uw energierekening? Dat is vrij eenvoudig als u weet waar u op kunt letten. Puur door gedrag, zonder verdere investeringen. Daarnaast liggen er misschien interessante kansen voor het (gezamenlijk) plaatsen van zonnepanelen. 

  Lees verder
 • Verloren en gevonden voorwerpen

  (08-09-2014)

  Vanaf 1 juli 2012 ligt de zorg voor gevonden en verloren voorwerpen bij de gemeente. Als u een voorwerp heeft gevonden of verloren kunt u digitaal aangifte doen via de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl.

  Lees verder
 • OKS Bedrijfsmeeting op 9 oktober

  (08-09-2014)

  Op donderdag 9 oktober organiseert de Ondernemerskring Schoonhoven in samenwerking met het Schoonhovens College en de Gemeente Schoonhoven voor de derde maal de OKS BedrijfsMeeting. Dit jaar wordt het een bruisend event: tijdens de avond beleeft u alle onderdelen van social medium LinkedIn live! Tijdens de BedrijfsMeeting kunt u  op een laagdrempelige manier netwerken met ondernemers uit de Krimpenerwaard. Daarnaast zijn er interessante lezingen en workshops. Meer informatie over de BedrijfsMeeting vindt u op www.ondernemerskringschoonhoven.nl/bedrijfsmeeting.

  Lees verder
 • Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2014

  (26-08-2014)

  Tot 1 oktober kunt u zich als vrijwilligersproject inschrijven voor de jaarlijks terugkerende ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’. De prijzen worden uitgereikt aan vrijwilligersorganisaties, -projecten en burgerinitiatieven, maar ook aan bedrijven en aan gemeenten. Met deze prijzen worden inspirerende voorbeelden in het zonnetje gezet én wordt waardering uitgesproken voor al die vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. De ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2014’ zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. U kunt zich inschrijven via www.vrijwilligersprijzen.nl.

 • Niet parkeren op diverse locaties

  (18-08-2014)

  Parkeerterrein Buiten de Veerpoort 3 t/m 8 september

  Van woensdag 3 t/m maandag 8 september wordt het parkeerterrein naast de veerdienst gebruikt voor het evenement City Beach Volleybal. Hierdoor is het niet toegestaan om in deze periode voertuigen te parkeren op het parkeerterrein ten westen van de veerdienst.

  Doelenplein 6 september

  Op zaterdag 6 september wordt het Oude Haven Concert gehouden op het Doelenplein. Hierdoor is het niet toegestaan om op deze dag voertuigen te parkeren op het gedeelte van het Doelenplein tussen het Dienstencentrum en de Koningin Julianaboom.

 • Veranderingen in de zorg

  (04-08-2014)

  Gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en zorg

  Vanaf 2015 komen extra taken van het Rijk en de Provincie naar de gemeenten toe: jeugdzorg, werk en inkomen en ondersteuning aan chronisch zieken, hulpbehoevenden en ouderen. Dit is een logische ontwikkeling. Veel keuzes kunnen namelijk dicht bij huis sneller, en daardoor ook efficiënter, worden gemaakt. De ondersteuning die de gemeente organiseert, raakt alle leefgebieden. Voor alle inwoners in Nederland gaat er wat veranderen. Kijk voor meer informatie over deze veranderingen op www.schoonhoven.nl/decentralisaties.

  Lees verder
 • Compensatie eigen risico vervalt in 2014

  (25-06-2014)

  Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald.  Deze regeling was voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. 

  Lees verder
 • Brand in wooncomplex Spoorstraat (22 februari)

  (22-02-2014)

  Er is vandaag (zaterdag 22 februari) brand geweest in het wooncomplex aan de Spoorstraat. Alle 41 woningen in het complex zijn daarbij ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand is inmiddels uit.
  De brand ontstond aan het einde van de middag in de parkeergarage onder het complex. Vermoedelijk stonden hier 2 motoren en 1 auto in brand. Er was veel rookontwikkeling en veel hitte. De bewoners van de 41 appartementen zijn in eerste instantie opgevangen in de naastliggende school. Er waren geen gewonden. Eén persoon is ter plaatse onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

  Lees verder
Archief