U bevindt zich op: Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

 • Gewijzigde openingstijden stadhuis van 22 december 2014 t/m 4 januari 2015

  (20-12-2014)

  Het stadhuis van 22 december 2014 tot en met 4 januari 2015 gesloten. In deze periode treffen we de noodzakelijke voorbereidingen om u vanaf 5 januari van dienst te zijn als nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

  Uiteraard is de gemeente wel bereikbaar voor urgente zaken, zoals geboorte -of overlijdensaangifte, begrafenissen. U kunt hiervoor tot 1 januari 2015 contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0182) 389 200. Vanaf 2 januari 2015 is de gemeente Krimpenerwaard voor spoedsituaties telefonisch te bereiken via telefoonnummer 140182. Op 24 en 31 december is het stadhuis telefonisch bereikbaar tot 12:30 uur.

  Spoedmeldingen openbare ruimte kunt u tijdens kantooruren doorgeven via (0182) 389 389. Zijn er spoedeisende meldingen buiten kantooruren, bel dan met (06) 183 000 50.

  Lees verder
 • Nieuwe gemeentewerf officieel geopend

  (18-12-2014)

  Op dinsdag 16 december heeft wethouder Matheij de officiële opening verricht van de nieuwe gemeentewerf op het bedrijventerrein Zevender.

  Lees verder
 • Ondertekening overeenkomst invoering cultuurcoach

  (18-12-2014)

  Op woensdag 17 december  werd  de overeenkomst cultuurcoach getekend door wethouder Marry Holst en directeur Marja Katoen van Kinderopvang Schoonhoven.

  Lees verder
 • Duurzaam Bouwloket

  (17-12-2014)

  Inwoners kunnen voor energiebesparing of duurzaam verbouwen terecht bij Duurzaam Bouwloket

  De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de toekomstige gemeente Krimpenerwaard zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket  (www.duurzaambouwloket.nl). Zij staan borg voor onafhankelijk en gratis advies.

  Lees verder
 • Samenwerking Welkom op het Werk, ZZPijl en gemeente Schoonhoven Succesvol

  (17-12-2014)

  De samenwerking tussen Welkom op het Werk, ZZPijl en de gemeente Schoonhoven heeft een zeer positieve bijdrage geleverd aan het vestigingsklimaat van Schoonhoven voor zzp-ers. Ook voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard zal de samenwerking met zzp-ers een belangrijk aandachtspunt zijn.

  Lees verder
 • Coalitievorming gemeente Krimpenerwaard afgerond

  (17-12-2014)

  De coalitievorming voor de gemeente Krimpenerwaard is afgerond. De VGBK heeft een akkoord bereikt met de SGP, VVD en ChristenUnie.

  Lees verder
 • Agenda raad Krimpenerwaard 2 januari 2015

  (17-12-2014)

  Op 19 november jl. hebben de inwoners van de vijf gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hun stem uitgebracht voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. De eerste vergadering van de gemeenteraad van Krimpenerwaard vindt plaats op 2 januari 2015, 14:00 uur, in Lekkerkerk (Burgemeester van der Willigenstraat 58). De vergadering begint om 14:00 uur. De vergadering wordt live uitgezonden door RTV Krimpenerwaard.

  Hieronder is de agenda voor de vergadering te downloaden. De stukken voor de vergadering worden zo spoedig mogelijk op de websites van de huidige Krimpenerwaardgemeenten gepubliceerd. De stukken worden ook zo snel mogelijk gepubliceerd op de nieuwe website van de gemeente Krimpenerwaard.

  Lees verder
 • 2015: Zorg geregeld in Midden-Holland

  (15-12-2014)

  De zorg in Midden-Holland voor 2015 is geregeld. Het gaat om zorg voor kwetsbare inwoners en zorg voor jeugd in de knel.  Op donderdag 11 december kwamen zorgaanbieders en de Midden-Holland gemeenten in het Huis van de Stad te Gouda informeel bijeen om dát onderhandelingsresultaat te bekrachtigen. Geheel symbolisch plaatsten de deelnemers van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland vlaggetjes op een landkaart van Nederland in de contour van de regio Midden-Holland, bij wijze van officiële ondertekening.

  Lees verder
 • Koninklijke Onderscheiding voor burgemeester Bonthuis

  (15-12-2014)

  Op vrijdag 12 december 2014 reikte de Commissaris van de Koning de heer Smit een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Andries Frederik (André) Bonthuis.

  Lees verder
 • Besluiten gemeenteraad

  (15-12-2014)

  De gemeenteraad heeft in de vergadering op 9 december de volgende besluiten genomen:

  • De raad heeft de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schoonhoven vastgesteld.
  • De raad heeft de Verordening Verrekening Bestuurlijke Boete bij Recidive gemeente Schoonhoven vastgesteld.
  • De raad heeft de Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Schoonhoven vastgesteld.
  • De raad heeft de Verordening Tegenprestatie gemeente Schoonhoven vastgesteld.
  • De raad heeft de najaarsnota vastgesteld.
  • De raad heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van het project Buiten de Veerpoort vastgesteld met de stemmen van D66, GemeenteBelang en Pro Krimpenerwaard tegen.
  • De raad vraagt het college van de nieuw te vormen gemeente Krimpenerwaard om, ter behoud van de Zilvervakschool, zo spoedig mogelijk de overeenkomst aan te gaan en de voorstellen in de nieuwe gemeenteraad te agenderen.
  • De raad heeft de inhoudelijke verantwoording prestaties ISV2-project Wonen, Zorg en Welzijn in en nabij de binnenstad van Schoonhoven” d.d. september 2014 vastgesteld.
  • De raad heeft de motie “Behoud van het Wmo-loket” aangenomen. De motie was ingediend door de fracties van Gemeente Belang, PvdA, CDA, Pro Krimpenerwaard en D66. De fracties van VVD en SGP/CU stemden tegen. Via de motie wordt het nieuwe college van de gemeente Krimpenerwaard verzocht alles in het werk te stellen om het behoud van het WMO-loket op de Oranjeplaats te verwezenlijken.

  Het verslag van de raadsvergadering is twee weken na de vergadering van de gemeenteraad terug te vinden op www.schoonhoven.nl/gemeenteraad.

 • Geen losse huisvuilzakken meer in de binnenstad

  (15-12-2014)

  De losse huisvuilzakkeninzameling in de binnenstad is gestopt. Met uw pas voor een verzamelcontainer (ondergronds of bovengronds) moet u uw vuilniszakken met restafval in deze verzamelcontainers doen. Zo testen we of alles goed werkt en kan de nieuwe afvalstoffenheffing vanaf 1 januari starten. Wanneer u geen pas heeft voor een container of wanneer u geen eigen mini-container heeft, kunt u dat melden bij de klantenservice van Cyclus (0182 - 547 500).

  Lees verder
 • Geen verzamelcontainers meer voor plastic verpakkingsafval

  (15-12-2014)

  Zet geen zakken neer op straat. Om de week worden de zakken ingezameld op de aanbiedplaatsen

  In verband met de start van Diftar op 1 januari 2015 zijn de vier containers voor plastic bij de supermarkten verwijderd om het dumpen van afval hierin te voorkomen. De openingen van de bovengrondse containers voor plastic afval zijn dusdanig groot dat hier een vuilniszak in past. Indien deze verzamelcontainers in de openbare ruimte zouden blijven staan, is de reële verwachting dat hier restafval in gedumpt wordt. Dit leidt tot vervuiling van het plastic afval en leidt tot het afkeuren door de verwerker. De brengfunctie komt hiermee vanaf heden te vervallen. Uiteraard kunt u om de week uw plastic afval aanbieden op de reguliere aanbiedplaatsen voor de huis-aan-huisinzameling.

 • Uitreiking boek over de geschiedenis van het bestuur van Schoonhoven

  (15-12-2014)

  Op 12 december reikte burgemeester Bonthuis tijdens het Bestuurlijk Afscheid spontaan het eerste exemplaar van het boek ‘Het leven in Schoonhoven, de geschiedenis van het bestuur in de stad’ uit aan de Commissaris van de Koning, de heer Smit. Diezelfde dag overhandigde de burgemeester de volgende exemplaren aan bestuurders en oud-bestuurders van de gemeente Schoonhoven.

  Lees verder
 • Restanten meubilair stadhuis

  (15-12-2014)

  Vanwege de herindeling wordt het stadhuis opnieuw ingericht. Meubilair dat niet wordt hergebruikt, kan worden opgehaald door verenigingen, stichtingen en instellingen zonder winstoogmerk die gevestigd zijn in Schoonhoven. Het principe geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Interesse? Mail naar e.westenberg@schoonhoven.nl. Op woensdag 24 en maandag 29 december kunt u het meubilair tussen 10.00 en 14.00 uur ophalen bij Achterwetering 12 in Schoonhoven.

 • Beursvloer Schoonhoven groot succes

  (15-12-2014)

  Op 9 december vond in sporthal De Meent de eerste Beursvloer Schoonhoven plaats, op initiatief van wethouder Holst van de gemeente Schoonhoven. Een kleine 150 deelnemers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en een aantal Schoonhovense bedrijven wisten elkaar tijdens de twee uur durende beurs goed te vinden. Dit leverde 148 matches en een totale beurswaarde van € 180.000 op. Bijzonder was ook dat maatschappelijke stagiaires van zowel CSG Willem de Zwijger als het Schoonhovens College en cliënten van Gemiva en Parnassia mee werkten.

 • Uw veiligheid is een zaak van ons allen!

  (15-12-2014)

  De laatste maand van het jaar is vaak een periode waarin de gezelligheid wordt gezocht, thuis, bij vrienden of familie. Woningen zijn dan vaak voor kortere of langere tijd onbewoond. Soms wordt juist op die dagen ingebroken en worden uw eigendommen gestolen. Ook blijkt dan na onderzoek dat, door bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen, mogelijk een inbraak voorkomen had kunnen worden. Het gaat dan soms maar om hele eenvoudige maatregelen die u kunt nemen of zaken waar u rekening mee kunt houden. 

  Lees verder
 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer Mul

  (12-12-2014)

  Op donderdag 11 december reikte burgemeester Bonthuis een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Teunis Mul. De uitreiking vond plaats tijdens de laatste raadsvergadering van de zelfstandige gemeente Schoonhoven. Teunis Mul neemt na ruim twaalf jaar afscheid als gemeenteraadslid. Hij was voor de SGP/CU raadslid van 2002 t/m 2014. Teunis Mul is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

   

  Lees verder
 • Nieuw boek ‘Het Leven in Schoonhoven. De geschiedenis van het bestuur van de stad’

  (10-12-2014)

  Op 1 januari 2015 gaat Schoonhoven deel uit maken van de gemeente Krimpenerwaard. Dan houdt het zelfstandige bestuur van de stad Schoonhoven na 692 jaar echt op te bestaan. Daardoor ontstond het idee om de rijke bestuurlijke geschiedenis van onze Zilverstad te beschrijven in een boek.

  Op verzoek van burgemeester Bonthuis gingen historisch onderzoeker René Kappers en uitgever Piet Niestadt met een grote groep auteurs en redactie-medewerkers aan de slag. Ze hebben ruim een jaar gewerkt om de geschiedenis beeldend voor het voetlicht te brengen in het boek ‘Het Leven in Schoonhoven. De geschiedenis van het bestuur van de stad’. Het is een bijzonder boek geworden van ruim 300 pagina’s met een verscheidenheid aan artikelen. Van het vroegste ontstaan van de stad en haar bestuur omstreeks 1280 tot de afsluiting van het zelfstandig bestuur van de gemeente Schoonhoven op 31 december 2014.

  Lees verder
 • Ceremoniële raadvergadering 11 december

  (09-12-2014)

  Op donderdag 11 december 2014 komt de gemeenteraad van Schoonhoven voor de laatste maal bijeen. Tijdens deze ceremoniële raadsvergadering wordt teruggekeken op de afgelopen periode en wordt afscheid genomen van de raadsleden, de commissieleden en de collegeleden. Deze ceremoniële raadsvergadering begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis.

 • Openbare raadsvergadering 9 december

  (09-12-2014)

  Op dinsdag 9 december vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 19.30 uur. 

  Lees verder
 • Afscheidsreceptie burgemeester en wethouders 18 december

  (09-12-2014)

  Het is bijna zover: op 1 januari 2015 start de nieuwe gemeente Krimpenerwaard en komt er een einde aan de zelfstandige gemeente Schoonhoven. Daarom wil het laatste college van B&W van de Zilverstad, burgemeester André Bonthuis, wethouder Peter Matheij en wethouder Marry Holst, graag afscheid van u nemen. Daartoe is er op donderdag 18 december van 17.00 tot 19.30 uur een afscheidsreceptie in het Nederlands Zilvermuseum. Alle inwoners van Schoonhoven zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

 • Carillon geopend

  (09-12-2014)

  Wethouder Matheij opende op 3 december met het luiden van de klokken het carillon. In februari is gestart met een stevige restauratie van deze bijzondere beiaard. De wethouder bedankte in zijn toespraak André Bossenbroek en de firma Caretechnics, die met veel liefde en precisie de restauratie hebben uitgevoerd. En de heren Gideon Bodden en Boudewijn Zwart, de stadsbeiaardiers. Zonder hun inzet was de restauratie niet tot stand gekomen.

 • Afvalkalender 2015

  (09-12-2014)

  Hieronder kunt u de afvalkalender 2015 downloaden. U kunt de afvalkalender ook digitaal bekijken op www.cyclusnv.nl of met de afvalwijzer-app van Cyclus. Met de app kunt u zien op welke dag Cyclus uw grijze of groene container leegt en wanneer Cyclus het papier of plastic verpakkingsmateriaal inzamelt. U vindt hier ook informatie over de verschillende afvalstromen. U voert eenmalig uw postcode en huisnummer in, zodat de app de juiste gegevens voor u ophaalt en weergeeft in de afvalkalender.

  Lees verder
 • Leden Cliëntenraad gezocht

  (09-12-2014)

  In september 2014 is voor de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard een Cliëntenraad voor de Wet Werk en Bijstand (WWB) opgericht. Wethouder van de gemeente Schoonhoven, Marry Holst, heeft op 5 november vier leden van deze Cliëntenraad benoemd.

  De raad in oprichting bestaat uit gemotiveerde, maar nog onervaren leden. Samen bouwen we aan een stevig en volwassen orgaan. Daarnaast staat ook het deelnemen aan een gezamenlijke adviesraad voor het sociaal domein in de toekomst centraal. Bouwt u met ons mee? Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar clientenraad@k5-gemeenten.nl.

  Lees verder
 • Plaatsing ondergrondse containers in de binnenstad

  (09-12-2014)

  Na oplevering geen zakkeninzameling meer

  Cyclus plaatst in opdracht van de gemeente ondergrondse containers in de binnenstad. Hierdoor zijn sommige straten minder goed of niet bereikbaar. Ter plekke wordt de omleiding aangegeven. Zodra de ondergrondse containers gereed zijn voor gebruik, ontvangen de aangesloten huishoudens een toegangspasje. Vanaf dat moment stopt ook de losse huisvuilinzameling. Heeft u op dat moment geen pasje voor een ondergrondse container of eigen kilo in uw bezit? Neem dan contact op met de gemeente.

 • Tjerk Bruinsma waarnemend burgemeester Krimpenerwaard

  (09-12-2014)

  De commissaris van de Koning, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 januari 2015 de heer mr. T.P.J. (Tjerk) Bruinsma tot waarnemend burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. De heer Bruinsma is 63 jaar en lid van de PvdA.

  Lees verder
 • Stadhuis dicht op 17 december vanaf 16:30 uur

  (08-12-2014)

  Het stadhuis is op woensdag 17 december vanaf 16.30 uur gesloten vanwege een personeelsactiviteit. Op donderdag 18 december staan we vanaf 10.00 uur weer voor u klaar!

 • 12 december deel binnenstad afgesloten voor verkeer

  (08-12-2014)

  Op vrijdag 12 december wordt de jaarlijkse kerstmarkt gehouden in het centrum. Aansluitend wordt ’s avonds de stadskerstboom officieel ontstoken. Op deze dag is het van 08.00 uur tot uiterlijk 0.00 uur niet toegestaan om voertuigen te parkeren op de Steenen Brug en de Haven. In verband met de veiligheid van de deelnemers en bezoekers wordt deze dag een gedeelte van de binnenstad afgesloten voor het verkeer.

 • Burgemeester Bonthuis neemt 1e exemplaar Zilverstad Magazine in ontvangst

  (02-12-2014)

  Maandag 1 december heeft burgemeester Bonthuis het eerste exemplaar van het Zilverstad Magazine in ontvangst genomen. Hij ontving Schoonhovens eerste glossy uit handen van citymanager Corné van Roest, in bijzijn van veel ondernemers uit de zilverstad.

  Lees verder
 • Beperkt parkeren Steenen Brug op 6 december

  (01-12-2014)

  Op zaterdag 6 december wordt de stadskerstboom op de Steenen Brug geplaatst en opgetuigd. Hierdoor kan er op 6 december op een deel van de Steenen Brug niet worden geparkeerd.

 • Wethouder Peter Matheij ontvangt zilveren roeispaan

  (01-12-2014)

  Op donderdag 20 november heeft Stichting de Waarden van Schoonhoven een zilveren roeispaan overhandigd aan wethouder Peter Matheij. Hij werd in het zonnetje gezet om zijn inzet voor vele bestuurlijke mijlpalen. Hans de Wit, voorzitter van de stichting en Frank Gijzen, voorzitter Ondernemerskring Schoonhoven, somden in de aanloop van de overhandiging nog vele andere succespunten op. Door de inspanning van Peter Matheij is de koers verzilverd, zo stelden zij.

 • Pilot aanpak winkelpuien centrum

  (01-12-2014)

  Schoonhoven heeft een mooi historisch winkelcentrum. Samen met de Winkeliersvereniging Winkelcentrum Schoonhoven wil de gemeente de beeldkwaliteit in de binnenstad verbeteren. Daarom starten we met de pilot ‘Aanpak winkelpuien’. 

  Lees verder
 • Voorkom gevaar en onnodige stroomstoringen: snoei tijdig

  (01-12-2014)

  Een deel van het elektriciteitsnet van Stedin in het Groene Hart hangt bovengronds tussen karakteristieke houten palen. Dit is in Schoonhoven het geval op de Opweg. Stedin adviseert bewoners en bedrijven aan deze weg om regelmatig te controleren of takken van bomen of struiken op hun terrein naar deze kabels toe groeien. Is dit het geval dan vragen we u deze op een veilige manier te snoeien. Dit voorkomt gevaar en onnodige storingen in de stroomvoorziening. 

  Lees verder
 • Leverancier zonnepanelen bekend

  (01-12-2014)

  Zonnepanelenleverancier Gutami deed het scherpste aanbod en heeft daarmee de veiling voor het leveren van de zonnepanelen in de gemeente gewonnen. Deelnemers ontvangen van hen een persoonlijk aanbod. Het aanbod bestaat uit een compleet zonnepanelensysteem inclusief materiaal, installatie en monitoring. 

  Lees verder
 • Losse zakkeninzameling stopt

  (01-12-2014)

  Sluit een contract af met een bedrijfsafvalinzamelaar

  De plaatsing van de ondergrondse containers in de Binnenstad is gestart. Na de in gebruik name van deze containers stopt de losse inzameling van vuilniszakken. Heeft u een bedrijf in Schoonhoven en nog geen contract voor het weggooien van uw afval? Sluit dan een contract met een particuliere inzamelaar.

  Lees verder
 • Verloren en gevonden voorwerpen

  (01-12-2014)

  Vanaf 1 juli 2012 ligt de zorg voor gevonden en verloren voorwerpen bij de gemeente. Als u een voorwerp heeft gevonden of verloren kunt u digitaal aangifte doen via de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl.

  Lees verder
 • Huidige zorg voor jeugd Midden-Holland in 2015 gegarandeerd

  (24-11-2014)

  Deze week is op alle onderdelen van jeugdhulp (jeugd- en opvoedhulp, AWBZ jeugdhulp, jeugd-GGZ, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg) overeenstemming bereikt. Volgende week besluiten de colleges van burgemeester en wethouders van de Midden-Holland gemeenten definitief over het onderhandelingsresultaat waarna de contracten officieel ondertekend kunnen worden. Daarmee is het belangrijkste doel gehaald: de huidige zorg voor jeugd in Midden-Holland te continueren.

  Lees verder
 • Vogelgriep - geen strooisel van hobbykippen bij (gft)afval

  (24-11-2014)

  Sinds donderdag 20 november geldt er in verband met de vogelgriep opnieuw een landelijk vervoersverbod voor alles wat met gevogelte (pluimvee) te maken heeft. Het verbod is ook van toepassing op strooisel van hobbydierhouders. Dit verbod geldt voor strooisel van hobbykippen dat wordt ingezameld met het huishoudelijk afval. Hierbij verzoeken wij u zo lang het vervoersverbod duurt géén strooisel / afval dat vrijkomt bij het houden van pluimvee aan te bieden bij het afval.

  Lees verder
 • Geen Wob-verzoeken meer per fax of e-mail

  (24-11-2014)

  De gemeente wordt dit jaar overspoeld met oneigenlijke verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob). Deze verzoekers willen niet zozeer informatie inwinnen, maar zijn uit op geldelijk gewin door een dwangsom te incasseren bij te late beantwoording. Vaak zijn dit zeer tijdrovende en bewerkelijke verzoeken die ten koste gaan van de dienstverlening aan andere inwoners, bedrijven en instellingen.

  Lees verder
 • Compensatie eigen risico vervalt in 2014

  (25-06-2014)

  Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald.  Deze regeling was voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. 

  Lees verder
 • Brand in wooncomplex Spoorstraat (22 februari)

  (22-02-2014)

  Er is vandaag (zaterdag 22 februari) brand geweest in het wooncomplex aan de Spoorstraat. Alle 41 woningen in het complex zijn daarbij ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand is inmiddels uit.
  De brand ontstond aan het einde van de middag in de parkeergarage onder het complex. Vermoedelijk stonden hier 2 motoren en 1 auto in brand. Er was veel rookontwikkeling en veel hitte. De bewoners van de 41 appartementen zijn in eerste instantie opgevangen in de naastliggende school. Er waren geen gewonden. Eén persoon is ter plaatse onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

  Lees verder
Archief