U bevindt zich op: Home > Actueel > Bekendmakingen > Verleende omgevingsvergunning Koestraat 121 (week 40, 2 oktober 2012)

Verleende omgevingsvergunning Koestraat 121 (week 40, 2 oktober 2012)

Dit item is verlopen op 18-11-2012.

Verleende omgevingsvergunning (op grond van art. 2.1 en 2.10 Wabo):
- Koestraat 121 (voormalige Van Schaik-locatie) – project: wijzigingen in het bouwplan van de verleende bouwvergunning voor het oprichten van een appartementengebouw (“De Kruispoort”): bouwen van een drietal garages, plaatsen van een hekwerk op het binnenterrein en realiseren ruimte voor publieke dienstverlening - activiteit(en): bouwen - procedure: regulier. (De vergunning is verzonden op 27 september 2012 en ligt ter inzage bij de afdeling VROM.)
 

Bezwaar maken
U kunt een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. U dient uw bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 504, 2870 AH Schoonhoven. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van uw bezwaar. Vergeet het niet te ondertekenen. Wij adviseren u om een kopie van het besluit bij te voegen.
Als u bezwaar maakt, kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen. Met een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit dat onmiddellijk in werking treedt, voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De griffier van de rechtbank int hiervoor griffierechten