U bevindt zich op: Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

 • Explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht

  (28-10-2014)
  Op dinsdagmiddag 28 oktober om 15 uur is op bedrijventerrein Thiendenland II een explosief tot ontploffing gebracht. Het explosief was onlangs door een inwoner van Schoonhoven mee naar huis genomen nadat hij dit in de bossen bij Hilversum/Lage Vuursche had gevonden. De man heeft de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gewaarschuwd en die hebben het explosief gecontroleerd tot ontploffing bracht. Dit is in goede orde verlopen.
 • Informatiekrant over veranderingen in zorg en ondersteuning

  (27-10-2014)

  Deze week krijgen alle inwoners een speciale krant in de brievenbus over de veranderingen in de zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015. U vindt hierin meer algemene informatie over wat er verandert door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Dus let op uw brievenbus! U kunt de krant ook lezen in de digitale versie. De krant is een uitgave van de gemeenten in de regio Midden-Holland.

  Lees verder
 • Openbare raadsvergadering 30 oktober

  (27-10-2014)

  Op donderdag 30 oktober vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 19.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen om te bespreken:

  • Initiatiefvoorstel naamgeving Turfkelder
  • Besteding Projectenfonds

  De agendapunten zijn onder voorbehoud. Er kunnen punten afvallen of bijkomen. De agendastukken zijn voor iedereen in te zien via www.schoonhoven.nl/gemeenteraad, via de gratis app voor de iPad RaadDigitaal of bij de raadsgriffie. U kunt de vergadering live volgen via Radio Zilverstad FM (kabel 102.9 MHz, ether 105.9 MHz en www.rtvzilverstad.nl)

  Spreekrecht

  U heeft spreekrecht over de onderwerpen die op de agenda staan. Wenst u daarvan gebruik te maken, dan kunt u dit minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier: mevrouw P.A.M. Goedvolk, tel (0182) 38 93 90.

 • De zorg verandert

  (27-10-2014)

  In Nederland willen we dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving en dat zoveel mogelijk mensen een (betaalde) werkplek vinden. Mensen zullen meer moeten gaan meedoen in de maatschappij, afhankelijk van hun beperkingen. Daarvoor komen er de komende jaren 125.000 banen bij. Dat zijn de zogenaamde garantiebanen.

  We gaan meer een beroep doen op uw eigen kracht en het benutten van uw eigen netwerk, voordat de overheid gaat zorgen. Voor de meest kwetsbaren in de samenleving blijft de overheid zorgen.

 • Sluit een contract af met een bedrijfsafvalinzamelaar

  (27-10-2014)

  Losse zakkeninzameling stopt

  Binnenkort start de plaatsing van de ondergrondse containers in de binnenstad. Na de in gebruik name van deze containers stopt de losse inzameling van vuilniszakken. Heeft u een bedrijf in Schoonhoven en nog geen contract voor het weggooien van uw afval? Sluit dan een contract met een particuliere inzamelaar. Op www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar vindt u een overzicht van alle inzamelaars in Nederland. Heeft u een contract met de gemeente voor het inzamelen van uw bedrijfsafval? Kijk dan op de website www.schoonhoven.nl/minderafval voor de tarieven die vanaf 1 januari 2015 gelden. Geeft u dan ook aan de gemeente door of u nu losse vuilniszakken aanbiedt of een eigen container heeft. Dan krijgt u de juiste middelen om uw afval weg te gooien vanaf 1 januari. Want vanaf dan vallen bedrijven die afval via de gemeente afvoeren ook onder de regeling met gedifferentieerde tarieven (diftar).

 • Buitenfitness voor jeugd 12+

  (27-10-2014)

  Op dinsdag 4 november van 14.30 tot 15.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur kan iedereen van 12 jaar of ouder mee komen (buiten) fitnessen op en rondom de beweegtoestellen aan het Madame Curiehof. De jongerenwerker en de buurtsportcoach verzorgen deze sportieve activiteit. Deelname is gratis. Bij regen verschuift de activiteit naar dinsdag 11 november. Aanmelden graag via buurtsportcoach@schoonhoven.nl.

 • Inkoop Wmo afgerond: voor clíënten begeleiding en dagbesteding verandert weinig

  (21-10-2014)

  Naast de Hulp bij het Huishouden hebben de gemeenten in Midden-Holland nu ook met de aanbieders overeenstemming bereikt over de inkoop van Begeleiding en Dagbesteding. Deze week worden de contracten ter ondertekening aan de aanbieders aangeboden. Met de aanbieders is geregeld dat bestaande cliënten met een indicatie begeleiding deze kunnen blijven ontvangen. Cliënten met deze indicatie merken door het overgangsrecht daardoor weinig van de veranderingen van de inkoop in de zorg. Net als bij de huishoudelijke hulp is ook bij begeleiding voldoende keuzevrijheid voor inwoners.

  Lees verder
 • Tegemoetkoming laagste inkomens

  (20-10-2014)

  Mensen met de laagste inkomens hebben dit jaar eenmalig recht op een tegemoetkoming in hun koopkracht. Dit geld wordt nog dit jaar uitgekeerd. Mensen die een uitkering hebben, ontvangen de tegemoetkoming veelal automatisch. Maar er zijn ook groepen die het geld wél zelf moeten aanvragen bij hun gemeente.

  Lees verder
 • Beursvloer Schoonhoven 9 december

  (20-10-2014)

  Op dinsdag 9 december wordt in de gemeente Schoonhoven  voor het eerst een Beursvloer georganiseerd. Een beursvloer is een plaats waar verschillende werelden elkaar ontmoeten: bedrijven en  maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Tijdens het evenement worden vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meeste brede zin verhandeld.

  Lees verder
 • "Die vrije middag heb ik echt even nodig om bij te tanken"

  (20-10-2014)

  De zorg verandert. We gaan meer voor elkaar betekenen. Dat helpen ook iets is om naar uit te kijken, laat het verhaal van Ilse (44), Ellen (31) en Sofie (3,5) zien. 

  Lees verder
 • Laat je niet overvallen

  (20-10-2014)

  De campagne-Mini van de CCV Roadshow ‘Laat je niet Overvallen’ was 16 oktober in Schoonhoven. 

  Lees verder
 • Waar moet chemisch afval

  (20-10-2014)

  Chemisch afval is schadelijk voor het milieu en moet apart worden ingeleverd bij het afvalbrengstation in Lopik. Ook kleine hoeveelheden chemisch afval mogen niet in het restafval terecht komen.

  Lees verder
 • Nacht van de nacht 25 oktober

  (20-10-2014)

  De gemeente doet ook dit jaar weer mee aan de Nacht van de Nacht op zaterdag 25 oktober. Tijdens de Nacht van de Nacht worden overal in het land lichten gedoofd én vinden publieksactiviteiten plaats om de duisternis te beleven. De schijnwerpers op de gemeentelijke gebouwen in Schoonhoven worden dan voor één nacht gedoofd. Meer informatie vindt u op www.nachtvandenacht.nl.

 • Bijeenkomst overvalpreventie voor ondernemers 27 oktober

  (15-10-2014)

  De gemeente Bergambacht en het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) organiseren op maandag 27 oktober voor ondernemers uit de vijf Krimpenerwaardgemeenten een bijeenkomst over overvalpreventie.

  Lees verder
 • Openbare commissievergaderingen 13 en 14 oktober

  (13-10-2014)

  Op maandag 13 oktober vergadert de raadscommissie Samenleving en Financiën. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Subsidiejaarplan 2015
  • Rapportage evaluatie buurtcoaches
  • Concept Regionaal Beleidsplan Politie 2015-2018
  • Kadernota Participatiewet 2015-2018

  Op dinsdag 14 oktober vergadert de raadscommissie Ruimte, Sport en Cultuur. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Voortgangsrapportage Zilvervakschool
  • Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard
  • Vaststellen paraplubestemmingsplan cultuurhistorie en archeologie
  • Vaststellen bestemmingsplan “Herziening bestemmingsplan Buitengebied, locaties Lekdijk-West 87 en Tiendweg 13”

  De agendapunten zijn onder voorbehoud. Er kunnen punten afvallen of bijkomen. De agendastukken zijn voor iedereen in te zien via www.schoonhoven.nl/gemeenteraad , via de gratis app voor de iPad RaadDigitaal en bij de raadsgriffie.

  Spreekrecht

  Bezoekers kunnen vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die op de agenda staan of die tot het werkterrein van de commissie behoren. Wenst u daarvan gebruik te maken, dan kunt u dit minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier: mevrouw Goedvolk, tel (0182) 38 93 90. Aan het begin van de vergadering geeft de voorzitter elke inspreker gelegenheid om maximaal 5 minuten in te spreken. Vervolgens kunnen de raadsleden vragen stellen. De inspreker kan daarna kort reageren. De voorzitter geeft aan op welke wijze de commissie verder gaat met wat naar voren is gebracht.

 • Stembureaulid, iets voor u?

  (13-10-2014)

  Op woensdag 19 november 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. De toekomstige gemeente Krimpenerwaard zoekt hiervoor enthousiaste stembureauleden die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent achttien jaar of ouder;
  • u gaat op een vriendelijke en correcte wijze met mensen om;
  • u hebt administratieve ervaring en bent accuraat;
  • u bent stressbestendig en flexibel inzetbaar;
  • u beschikt over eigen vervoer;
  • een pré is wanneer u bereid bent om zitting te nemen op een stembureau buiten uw woonplaats.
    
  Lees verder
 • Vergadering klankbordgroep herindeling 15 oktober

  (13-10-2014)

  Op woensdag 15 oktober vergadert de klankbordgroep herindeling. De vergadering in het gemeentehuis van Nederlek is openbaar en begint om 20.00 uur. De volgende punten staan op de agenda:

  • Informatie voortgang herindeling
  • Huisvestingsplan
  • Bekrachtiging functieboek 3
  • Planning Klankbordgroep

  De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op www.schoonhoven.nl/gemeenteraad.

 • De zorg dichter bij u

  (13-10-2014)

  De zorg verandert. We willen in Nederland dat iedereen meedoet in de samenleving. Eerst was het Rijk verantwoordelijk voor taken op het gebied van werk & inkomen en ondersteuning aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. 

  Lees verder
 • Schildje Rijksmonumenten

  (13-10-2014)

  Op 11 september heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het nieuwe Rijksmonumentenschildje onthuld. Alle Rijksmonumenten krijgen dit nieuwe schildje, met uitzondering van de Rijksmonumenten die in tijd van oorlog ontzien moeten worden. Deze Rijksmonumenten behouden het blauw-witte schildje.

  Lees verder
 • Registratiesysteem kliko's per 6 november actief

  (13-10-2014)

  Met ingang van 6 november 2014 activeert Cyclus het registratiesysteem op de kliko’s. Als de chip in uw kliko niet werkt of als u nog een oude kliko heeft, dan geeft het systeem op de vuilniswagen een foutmelding. De Cyclus-medewerker hangt vervolgens een kaart aan uw container met de vraag of u contact wilt opnemen met de klantenservice via (0182) 547 500. Het probleem wordt dan opgelost.

  Lees verder
 • Nog een paar startpakketten afvalscheiding

  (13-10-2014)

  Heeft u nog geen startpakket afvalscheiding opgehaald? Tijdens openingstijden kunt u op het stadhuis uw pakket ophalen om uw afvalscheiding te verbeteren. Per huishouden wordt maximaal één pakket verstrekt. Wees er snel bij, want op = op.

  Lees verder
 • Mantelzorgers in het zonnetje

  (13-10-2014)

  De Stichting SWOS zet op vrijdag 24 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in het Nederlands Zilvermuseum alle mantelzorgers in het zonnetje. Zij biedt op deze dag een ontspannend programma en laten deze middag “het zilver spreken.” Laat u verrassen en verwennen!

  Lees verder
 • Betrokken bewoners gezocht in Schoonhoven-Noord

  (13-10-2014)

  Heeft u ook hart voor uw straat? Woensdag 10 september is voor het eerst een groep buurtbewoners rondom de Fleminghof bij elkaar geweest voor een nieuw buurtinitiatief in Schoonhoven-Noord. Het idee van de buurtbewoners is om af en toe met een aantal afgevaardigden uit elke straat bijeen te komen om de eventuele (knel)punten uit de buurt te bespreken en activiteiten te organiseren.

  Lees verder
 • Huishoudelijke hulp ingekocht voor gemeenten in Midden-Holland

  (09-10-2014)

  Inwoners in de regio Midden-Holland die in aanmerking komen voor de hulp bij het huishouden zijn ook in 2015 verzekerd van deze vorm van ondersteuning. De aanbesteding van de hulp van het huishouden is afgerond. Aanbieders van deze ondersteuning en gemeenten in de regio Midden-Holland zijn klaar met de onderhandelingen. De contracten zijn inmiddels voor ondertekening naar de deelnemende aanbieders opgestuurd.

  Lees verder
 • Maak het inbrekers niet te makkelijk

  (08-10-2014)

  De gemeente vraagt al haar inwoners mee te doen met de campagne tegen inbraken. Samen kunnen we er voor zorgen dat we het de inbreker niet te makkelijk maken. 

  Lees verder
 • Afval scheiden beter dan vorig jaar?

  (07-10-2014) Lees verder
 • Asbest eraf, zonnepanelen erop

  (06-10-2014)

  De gezamenlijke provincies voeren in 2013, 2014 en 2015 een stimuleringsmaatregel uit gericht op de sanering van asbestdaken en plaatsing van zonnepanelen in het buitengebied.

  Lees verder
 • Besluiten gemeenteraad 2 oktober

  (06-10-2014)

  De gemeenteraad nam op 2 oktober de volgende besluiten:

  • De raad heeft de Bedrijventerreinstrategie Midden-Holland vastgesteld.
  • De raad heeft de heren Struijs en van Gelder toegelaten als commissieleden in commissie Samenleving en Financiën en commissie Ruimte, Sport en Cultuur namens de fractie Pro Krimpenerwaard; en de heer Struijs aangewezen als lid van de K5 raad namens de fractie Pro Krimpenerwaard.
  • De raad heeft het bestemmingsplan Maarten Littel B.V. vastgesteld.
  • De raad heeft ingestemd om het restant van de reserve bevordering kleinschalige bedrijvigheid, een bedrag van € 95.267,-- als subsidie beschikbaar te stellen aan het Ondernemersfonds Schoonhoven.
  • De raad heeft de verkoopprijs en de huurprijs vastgesteld voor de percelen grond achter de Nieuwe Singel, Lopikerweg, Langerakkerweg, Lopikersingel en Halve Maan en de huurwaarde van de wegberm Lopikerweg.
  • De raad heeft het bestemmingsplan Centrum Noord vastgesteld.
  • De raad heeft bestemmingsplan 12 appartementen "Aan den Singel" locatie Kommer vastgesteld.
  • De raad heeft de verordening reinigingsheffingen 2015 vastgesteld.
  • De raad heeft een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Lopikerstraat en de Wal.
  • De raad heeft de verordening lijkbezorgingsrechten 2014 en de Beheersverordening Algemene Begraafplaats Schoonhoven 2014 vastgesteld.
  • De raad heeft het Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Krimpenerwaard 2015-2018 vastgesteld.
  • De raad heeft de verordening maatschappelijke ondersteuning Krimpenerwaard 2015 en de verordening jeugdhulp Krimpenerwaard 2015 vastgesteld.

  Het verslag van de raadsvergadering is twee weken na de vergadering van de gemeenteraad terug te vinden op www.schoonhoven.nl/gemeenteraad.

 • Tarieven afvalstoffenheffing 2015 bekend

  (06-10-2014)

  De gemeenteraad heeft de Verordening Reinigingsheffingen vastgesteld. Vanaf 1 januari 2015 start Schoonhoven met verschillende tarieven voor de afvalstoffenheffing (diftar). Ieder huishouden betaalt apart voor het weggooien van restafval. De vaste heffing is voor al het afval dat u gescheiden aanbiedt.

  Lees verder
 • Overstroom ik?

  (06-10-2014)

  Weet u hoe hoog het water bij u kan komen? Kijk op www.overstroomik.nl of download de app; Overstroom ik?

 • Groepsaankoop zonnepanelen van start

  (03-10-2014)

  De  vierde groepsaankoop zonnepanelen van SamenZonneEnergie in Zuid-Holland is op 3 oktober van start gegaan. Tot en met 5 november kunnen alle inwoners van de provincie zich vrijblijvend inschrijven en een persoonlijk aanbod ontvangen. Circa 35 gemeenten starten deze actie voor hun inwoners in samenwerking met groepsaankoop-organisator iChoosr.

  Lees verder
 • Wijkbezoek Schoonhoven Centrum

  (01-10-2014)

  Op 30 september bracht het college van burgemeester en wethouders een wijkbezoek aan Schoonhoven Centrum. ’s Avonds was er een wandeling door de wijk en aansluitend een wijkavond in de ruimte van de SWOS. Er liepen tijdens de wijkwandeling ruim 25 personen mee. Tijdens de wijkavond konden de aanwezigen vragen stellen en discussiëren met de gemeente, politie, QuaWonen en andere partners. Er werden vragen gesteld over onder andere ondergrondse containers, de bouwprojecten en het groenonderhoud. Binnen zes weken ontvangen alle inwoners in het Centrum huis-aan-huis de antwoorden van de vragen die niet direct beantwoord konden worden.

 • Reünie oud-medewerkers gemeente Schoonhoven

  (23-09-2014)

  Op 31 december 2014 komt na 692 jaar een eind aan Schoonhoven als zelfstandige gemeente. Vanaf 1 januari 2015 wordt Schoonhoven onderdeel van de gemeente Krimpenerwaard. Een aantal oud-personeelsleden van de gemeente Schoonhoven organiseert daarom een reünie voor oud-medewerkers van de gemeente. De reünie vindt plaats op zaterdag 29 november 2014 in Het Bastion. Voor meer informatie, het programma en hoe aan te melden kunt u het document hieronder downloaden.
   

  Lees verder
 • Compensatie eigen risico vervalt in 2014

  (25-06-2014)

  Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald.  Deze regeling was voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. 

  Lees verder
 • Brand in wooncomplex Spoorstraat (22 februari)

  (22-02-2014)

  Er is vandaag (zaterdag 22 februari) brand geweest in het wooncomplex aan de Spoorstraat. Alle 41 woningen in het complex zijn daarbij ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand is inmiddels uit.
  De brand ontstond aan het einde van de middag in de parkeergarage onder het complex. Vermoedelijk stonden hier 2 motoren en 1 auto in brand. Er was veel rookontwikkeling en veel hitte. De bewoners van de 41 appartementen zijn in eerste instantie opgevangen in de naastliggende school. Er waren geen gewonden. Eén persoon is ter plaatse onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

  Lees verder
Archief