U bevindt zich op: Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

 • Landelijke woninginbrakendagen 22 en 23 september

  (17-09-2014)

  Op maandag 22 en dinsdag 23 september zijn het de Landelijke Woninginbrakendagen. De politie-eenheid Den Haag, waaronder ook de Krimpenerwaard valt, neemt deel aan deze dag. Het beeld van woninginbraken in de Krimpenerwaard ziet er niet ongunstig uit, maar: elke woninginbraak is er één te veel!

  Lees verder
 • Niet parkeren deel Binnenstad

  (16-09-2014) Lees verder
 • Wijkbezoek Centrum

  (16-09-2014) Lees verder
 • Schoonhovense stadsprijs voor René Kappers

  (16-09-2014) Lees verder
 • Heeft u te maken met Autisme?

  (16-09-2014) Lees verder
 • Stadhuis dicht op 25 en 26 september

  (08-09-2014)

  Op donderdag 25 en vrijdag 26 september is het stadhuis dicht in verband met een personeelsactiviteit. Op maandag 29 september staan wij weer voor u klaar.

 • Openbare commissievergaderingen 15, 16 en 17 september

  (08-09-2014)

  Op maandag 15 september vergadert de raadscommissie Samenleving en Financiën. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Stand van zaken Promen
  • Subsidie Ondernemersfonds Schoonhoven voor 2015
  • Beleidsplan Sociaal Domein Krimpenerwaard 2015-2018
  • Kadernota Participatiewet 2015-2018
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Krimpenerwaard 2015 en de Verordening Jeugdhulp Krimpenerwaard 2015

  Op dinsdag 16 september vergadert de raadscommissie Ruimte, Sport en Cultuur. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Verkeerssituatie Tiendweg
  • Intentieovereenkomst Moskee
  • Vaststellen bestemmingsplan 12 appartementen "Aan den Singel" locatie Kommer
  • Verordening reinigingsheffing 2015
  • Bedrijventerreinstrategie Midden-Holland 2013
  • Vaststelling bestemmingsplan Maarten Littel B.V.
  • Oriënterende bespreking herinrichting Lopikerstraat en de Wal

  Op woensdag 17 september wordt de vergadering van de raadscommissie Ruimte, Sport en Cultuur in verband met de volle agenda op dinsdag 16 september hervat. De vergadering in het stadhuis is openbaar en begint om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Restauratie van de Kademuren
  • Verordening lijkbezorgingsrechten 2014
  • Percelen grond Nieuwe Singel, Lopikerweg, Langerakkerweg e.a.
  • Bestemmingsplan Centrum Noord

  De agendapunten zijn onder voorbehoud. Er kunnen punten afvallen of bijkomen. De agendastukken zijn voor iedereen in te zien via www.schoonhoven.nl/gemeenteraad  via de gratis app voor de iPad RaadDigitaal en bij de raadsgriffie.

  Spreekrecht

  Bezoekers kunnen vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die op de agenda staan of die tot het werkterrein van de commissie behoren. Wenst u daarvan gebruik te maken, dan kunt u dit minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier: mevrouw Goedvolk, tel (0182) 38 93 90. Aan het begin van de vergadering geeft de voorzitter elke inspreker gelegenheid om maximaal 5 minuten in te spreken. Vervolgens kunnen de raadsleden vragen stellen. De inspreker kan daarna kort reageren. De voorzitter geeft aan op welke wijze de commissie verder gaat met wat naar voren is gebracht.

 • Rotonde Lopikerstraat feestelijk geopend

  (08-09-2014)

  Op vrijdag 5 september werd de nieuwe rotonde Lopikerplein feestelijk geopend door wethouder Peter Matheij en gedeputeerde Ingrid de Bondt (Verkeer en vervoer, Luchtvaart en Grondzaken van de provincie Zuid-Holland). De gedeputeerde en de wethouder openden de rotonde d.m.v. een rondrit over de rotonde met een oldtimer. Daarna werd er op de nieuwe locatie van Kluswijs Kommer getoost op de goede samenwerking.

  Lees verder
 • Top drie van beter te scheiden afval

  (08-09-2014)

  Ieder jaar wordt in het voorjaar en in het najaar het restafval gesorteerd en geanalyseerd. Zo zien we hoeveel afval wordt verbrand wat ook gerecycled had kunnen worden. De top drie van beter te scheiden afval verdeeld naar type bebouwing ziet is:

  Lees verder
 • Gratis energieadvies aan huis

  (08-09-2014)

  Gaat er bij u ook een lichtje branden als u gemiddeld zo’n €150,- à €200,- per jaar kunt besparen op uw energierekening? Dat is vrij eenvoudig als u weet waar u op kunt letten. Puur door gedrag, zonder verdere investeringen. Daarnaast liggen er misschien interessante kansen voor het (gezamenlijk) plaatsen van zonnepanelen. 

  Lees verder
 • Verloren en gevonden voorwerpen

  (08-09-2014)

  Vanaf 1 juli 2012 ligt de zorg voor gevonden en verloren voorwerpen bij de gemeente. Als u een voorwerp heeft gevonden of verloren kunt u digitaal aangifte doen via de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl.

  Lees verder
 • OKS Bedrijfsmeeting op 9 oktober

  (08-09-2014)

  Op donderdag 9 oktober organiseert de Ondernemerskring Schoonhoven in samenwerking met het Schoonhovens College en de Gemeente Schoonhoven voor de derde maal de OKS BedrijfsMeeting. Dit jaar wordt het een bruisend event: tijdens de avond beleeft u alle onderdelen van social medium LinkedIn live! Tijdens de BedrijfsMeeting kunt u  op een laagdrempelige manier netwerken met ondernemers uit de Krimpenerwaard. Daarnaast zijn er interessante lezingen en workshops. Meer informatie over de BedrijfsMeeting vindt u op www.ondernemerskringschoonhoven.nl/bedrijfsmeeting.

  Lees verder
 • Werkzaamheden carillon bijna afgerond

  (01-09-2014)

  De restauratie van het carillon duurt langer dan gepland. Dit komt met name omdat er meer werkzaamheden moesten worden uitgevoerd dan in eerste instantie gepland. Zo bleek dat de ophanging van de klokken niet altijd even goed was. Ook de restauratie van het klavier bleek ingewikkelder dan gedacht. Midden september zullen de werkzaamheden zijn afgerond en zal het carillon weer spelen.

 • Afscheid eigen bestuur met manifestatie Eeuwig Schoonhoven

  (01-09-2014)

  Op zaterdag 30 augustus stond Schoonhoven in het teken van het afscheid van een eigen stadsbestuur. Al bijna zeven eeuwen heeft Schoonhoven een eigen stadsbestuur. Met de manifestatie Eeuwig Schoonhoven werd dit uitgebreid gevierd. Een bijzondere manifestatie met een historisch karakter! Belangrijke historische gebeurtenissen uit het verleden van Schoonhoven werden deze dag verbeeld.

  Lees verder
 • Nieuwe folder 'U bent het hart van uw straat'

  (01-09-2014)

  Binnenkort krijgt iedereen de folder ‘U ben het hart van uw straat!’ in de bus. Deze bijzondere hartvormige folder gaat over actieve en gezonde wijken,  bewonersorganisaties en de rol van de buurtcoaches.  Wilt u zich ook inzetten voor uw wijk of buurt? Dan mag u deze folder niet missen!
  De eerste folder werd door wethouder Holst overhandigd aan mevrouw Fokker van buurtcomité Binnenstad West. De folder is een bewaarexemplaar.

 • Schoonhoven start met cultuurcoach

  (01-09-2014)

  De gemeente Schoonhoven start met een cultuurcoach. Deze coach zorgt ervoor dat kinderen kunnen kennismaken met allerlei vormen van kunst en cultuur. De gemeente en Kinderopvang Schoonhoven vinden het belangrijk dat kinderen met cultuur in aanraking komen. Vandaar dat beide partijen nu overeen zijn gekomen om de cultuurcoach bij Kinderopvang Schoonhoven onder te brengen. Al eerder zijn in Schoonhoven de sportcoach en de buurtcoach succesvol van start gegaan.

  Lees verder
 • Beter voor elkaar! Appeltjes van Oranje 2015

  (26-08-2014)

  'Beter voor elkaar!' is het thema van de Appeltjes van Oranje 2015. Het Oranje Fonds zoekt succesvolle, bestaande initiatieven die de sociaal-economische kansen van mensen verbeteren. Zodat zij meer en makkelijker mee kunnen doen in de maatschappij. Heeft of kent u zo’n initiatief? Meld het dan uiterlijk 30 september 2014 aan voor de selectie van de Appeltjes van Oranje 2015! 

  Lees verder
 • Open dag MFA De Vogelweide

  (26-08-2014)

  In het kader van de open dag voor de nieuwe wijk Thiendenland II zet MFA De Vogelweide op zaterdag 6 september van 11.00 tot 13.00 uur ook haar deuren open voor bezoek. Bekijk alvast hoe de nieuwe scholen, de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de gymzaal vorm krijgen. Naast rondleidingen voor jong en oud kunnen kinderen mee doen aan een leuke activiteit. U kunt ook de naastgelegen nieuwbouwwoningen bezichtigen en informatie krijgen over de nieuwe wijk.

 • Sportieve tafeltennisinstuif een succes

  (26-08-2014)

  Afgelopen woensdag 13 en zaterdag 16 augustus maakten kinderen van 8 t/m 12 jaar kennis met de tafeltennissport bij tafeltennisvereniging Smash KC. Het programma ‘Table Stars’, dat speciaal ontworpen is voor jonge tafeltennissers, werd aan de kinderen getoond. Daarnaast was de snelheidsmeter een groot succes. De sportieve, jonge deelnemers sloegen zelfs pingpongballen van 59 km per uur. Natuurlijk konden zij ook aan de officiële wedstrijdtafels een balletje slaan en gaven de trainers diverse tips hoe je nog beter kunt tafeltennissen. De buurtsportcoach van de gemeente heeft deze inloopinstuif ondersteund. 

 • Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2014

  (26-08-2014)

  Tot 1 oktober kunt u zich als vrijwilligersproject inschrijven voor de jaarlijks terugkerende ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’. De prijzen worden uitgereikt aan vrijwilligersorganisaties, -projecten en burgerinitiatieven, maar ook aan bedrijven en aan gemeenten. Met deze prijzen worden inspirerende voorbeelden in het zonnetje gezet én wordt waardering uitgesproken voor al die vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. De ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2014’ zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. U kunt zich inschrijven via www.vrijwilligersprijzen.nl.

 • Advertentieverkoop regionale krant over veranderingen zorg en ondersteuning

  (19-08-2014)

  Eind oktober/ begin november 2014 verschijnt een regionale informatiekrant over de veranderingen in de zorg en ondersteuning. De krant wordt gemaakt door ETT Media. Inwoners van onze gemeente ontvangen deze krant (inclusief nee/ja-stickeradressen en het buitengebied, exclusief nee/nee-stickers). ETT Media is gestart met de advertentieverkoop. Organisaties kunnen de komende weken door ETT Media worden benaderd met de vraag of ze een advertentie willen plaatsen in deze informatiekrant. Mocht u zelf contact willen opnemen met ETT Media voor een advertentie dan kunt u bellen met tel. (050) 313 76 00.

  Lees verder
 • Niet parkeren op diverse locaties

  (18-08-2014)

  Parkeerterrein Buiten de Veerpoort 3 t/m 8 september

  Van woensdag 3 t/m maandag 8 september wordt het parkeerterrein naast de veerdienst gebruikt voor het evenement City Beach Volleybal. Hierdoor is het niet toegestaan om in deze periode voertuigen te parkeren op het parkeerterrein ten westen van de veerdienst.

  Doelenplein 6 september

  Op zaterdag 6 september wordt het Oude Haven Concert gehouden op het Doelenplein. Hierdoor is het niet toegestaan om op deze dag voertuigen te parkeren op het gedeelte van het Doelenplein tussen het Dienstencentrum en de Koningin Julianaboom.

 • Veranderingen in de zorg

  (04-08-2014)

  Gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en zorg

  Vanaf 2015 komen extra taken van het Rijk en de Provincie naar de gemeenten toe: jeugdzorg, werk en inkomen en ondersteuning aan chronisch zieken, hulpbehoevenden en ouderen. Dit is een logische ontwikkeling. Veel keuzes kunnen namelijk dicht bij huis sneller, en daardoor ook efficiënter, worden gemaakt. De ondersteuning die de gemeente organiseert, raakt alle leefgebieden. Voor alle inwoners in Nederland gaat er wat veranderen. Kijk voor meer informatie over deze veranderingen op www.schoonhoven.nl/decentralisaties.

  Lees verder
 • Compensatie eigen risico vervalt in 2014

  (25-06-2014)

  Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald.  Deze regeling was voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. 

  Lees verder
 • Brand in wooncomplex Spoorstraat (22 februari)

  (22-02-2014)

  Er is vandaag (zaterdag 22 februari) brand geweest in het wooncomplex aan de Spoorstraat. Alle 41 woningen in het complex zijn daarbij ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand is inmiddels uit.
  De brand ontstond aan het einde van de middag in de parkeergarage onder het complex. Vermoedelijk stonden hier 2 motoren en 1 auto in brand. Er was veel rookontwikkeling en veel hitte. De bewoners van de 41 appartementen zijn in eerste instantie opgevangen in de naastliggende school. Er waren geen gewonden. Eén persoon is ter plaatse onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

  Lees verder
Archief